Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją

logoProjekto „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-016) renginiai: