Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo programos projektas „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“

logo01Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas 2013 metų gruodžio mėnesį pasirašė Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo programos projekto „SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS GERINIMAS PER MEDIACIJOS ĮGYVENDINIMĄ“ NR. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0141 partnerystės sutartį.

Projekto sumanytojų ir teikėjų VŠĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (Lietuva) atstovai 2013 gruodžio 16 d. Vilniuje organizavo pirmąjį projektą atstovaujančių partnerių susitikimą, kuriame projekte dalyvaujančių institucijų koordinatoriai bei mokslininkai (atstovaujantys „Arbeit und Leben Theuringen“ (Vokietija), Rezeknes Augstskola (Latvija), Lietuvos edukologijos universitetą (Lietuva), Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetą (Lietuva), Švietimo mainų paramos fondą (Lietuva) ir VŠĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyvos atstovai tikslino veiklų projekte grafiką, atsakomybes bei galimus rezultatus, derino bendravimo ir bendradarbiavimo projekte taisykles bei Nacionalinės agentūros reikalavimus projekto vykdytojams.

Pagrindinis projekto tikslas yra perkelti ir pritaikyti Lietuvos reikmėms Vokietijos kolegų („Arbeit und Leben Theuringen“) mediacijos įgyvendinimo patirtį.

Pagrindinės projekto veiklos:
1. Mediacijos metodikos parengimas perkėlimui:
1.1. Pasiruošimas metodikos adaptacijai (vertimas, pritaikomumo įvertinimas).
1.2. Perkeliamo produkto adaptacija (programos, metodikos pritaikymas, vadovo parengimas).
2. Mediacijos metodikos diegimas:
2.1. Bandomieji mokymai.
2.2. Bandomojo diegimo įvertinimas ir kokybės užtikrinimas.
2.3. Adaptuotų produktų tobulinimas.
2.4. Mediatorių tinklo kūrimas.

Projekto trukmė – 18 mėnesių.

Projekto renginiai:
Įvadinė projekto konferencija
Fakulteto dėstytojai dalyvavo mokymuose Vokietijoje
Svečias iš Vokietijos dalinosi žiniomis apie mediaciją
Projekto koordinatorių susitikimas Latvijoje