Gestų kalbos vertėjų rengimo tobulinimas

Vilniaus kolegijoje Pedagogikos fakultete nuo 2002 m. pradėta įgyvendinti nauja unikali studijų programa – Gestų kalba, skirta gestų kalbos vertėjams rengti. Šiuo projektu siekiama: įrengti modernią studijų bei mokslo taikomosios veiklos bazę, skirtą studijoms bei savarankiškam studentų darbui aprūpinti; sudaryti tinkamas sąlygas pedagogikos fakulteto dėstytojų patirties tobulinimui, panaudojant užsienio ekspertų patirties sklaidą gestų kalbos vertėjų rengimo srityje; parengti originalią šiuolaikišką, aprūpinančią šią studijų programą, studijų medžiagą.