Comenius projektas

TIPP-Teachers In Practice and Process (Mokytojai praktikoje ir pedagoginiame procese)
134222-LLP-1-2007-1-DE-COMENIUS-CMP

Projekto tikslas – padėti pradedantiesiems mokytojams pirmaisiais darbo metais įveikti sunkumus, susijusius su klasės vadyba, heterogeniškumu, refleksija, santykiais su tėvais.

Projekto uždaviniai:

 • Išanalizuoti projekte dalyvaujančių šalių nacionalinių švietimo sistemų ir partnerių institucijų veiklą;
 • Pateikti rekomendacijas, atsižvelgiant į heterogeniškumą, individualius poreikius, diagnostinį kompetencijų vystymą, interaktyvių veiksmų ir suvokimo tobulinimą, refleksijos mokymą optimaliai klasės vadybai;
 • Parengti knygą, kurioje atsispindėtų projekto tikslas ir uždaviniai.

Visi uždaviniai sėkmingai įgyvendinti.

Projekto tikslinės grupės: pradedantieji mokytojai ir studentai – būsimieji pedagogai, institucijos, rengiančios mokytojus ir plėtojančios mokytojų tobulinimo sistemą (universitetų dėstytojai, seminarų vadovai, vadovai (mentoriai)).

Projekte dalyvavo:

 • HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Helsinki, Finland – Helsinkio HAAGA-HELIA universitetas, Suomija;
 • Vilnius College of Higher Education, Vilnius, Lithuania – Vilniaus kolegija, Lietuva;
 • Berufspädagogische Akademie des Bundes in Wien, seit 1.10.2007 Teil der Pädagogischen Hochschule Wien, Austria – Vienos aukštoji pedagogikos mokykla, Austrija;
 • Universität of Ostrava, Czech Republic – Ostravos universitetas, Čekija;
 • Nauczycielskie Kolegium Jezykow Obcych, Opole, Poland – Opolės kalbų kolegija, Lenkija
 • Universität Bielefeld – Bielefeldo universitetas, Vokietija;
 • Studienseminar für Lehrämter an Schulen Bielefeld II, Deutschland (koordinierende Einrichtung) – Bielefeldo studijų seminaras, Vokietija (projektą koordinuojanti institucija).

Projekto socialiniai partneriai Lietuvoje:

 • Vilniaus vaikų lopšelis – darželis „Vandenis“,
 • Vilniaus vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“,
 • Vilniaus vaikų lopšelis – darželis „Aitvaras“,
 • Vilniaus „Vyturio” pradinė mokykla,
 • Vilniaus „Atžalyno” pradinė mokykla,
 • Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla,
 • VIKO PDF studentai.

Projekto rezultatai publikuoti leidinyje „Individuelles Unterrichten heterogener Vor-und Grundschulgruppen.// Heterogenitat ruft nach Dialog“, 2009