Biblioteka

Kontaktai
Telefonas (8-5) 219 16 32
El. paštas biblioteka@pdf.viko.lt

Darbo laikas
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7:45 – 17:45;
Penktadieniais 7:45 – 16:45;
Švaros diena – paskutinis kiekvieno mėnesio trečiadienis.

Personalas
Eglė Laurušonienė (bibliotekos vedėja);
Irena Baleišytė (bibliotekininkė).

Patalpos:

 • Bibliotekos bendras plotas 146,82 kv.m.;
 • abonementas;
 • bendroji skaitykla – 40 darbo vietų, interneto skaitykla.

Fondas:

 • bibliotekos dokumentų fondas 25031 fiz. vnt., 6847 pav.;
 • prenumeruojama periodinių leidinių 27 pav.

Techninė įranga:

 • bibliotekos interneto skaitykla – 9 kompiuteriai;
 • bibliotekos personalui 1 kompiuteris;
 • kopijavimo aparatas – 1;

Katalogai ir kartotekos:

 • elektroninis katalogas (nuo 2003 metų);
 • abėcėlinis katalogas;
 • sisteminis katalogas;
 • rankraščių kartoteka.

Skaitytojai:

 • Bibliotekoje užregistruoti 893 skaitytojai;
 • apsilankyta bibliotekoje 34038 kartus;
 • išduota 40973 fiz. vnt. įvairių dokumentų.

Komplektavimas
Bibliotekoje komplektuojama literatūra, atitinkanti fakulteto studijų programose keliamus reikalavimus: literatūra pedagogikos, psichologijos, sociologijos, kalbų, edukologijos ir kitomis temomis. 2012 metais fakulteto biblioteka įsigijo 996 fiz. vnt. 300 pavadinimų įvairių dokumentų.

Paslaugos:

 • dokumentinis ir informacinis aptarnavimas, tenkinant įvairaus pobūdžio bibliografines užklausas;
 • suteikta galimybė studentams nemokamai naudotis internetu;
 • kopijavimas (mokama);

Renginiai:

 • nuolat veikianti bibliotekos fondo naujienų paroda;
 • pedagogų ir mokslo darbuotojų metodinių darbų pristatymai.

Pastaba: šiame puslapyje pateikti 2015 metų sausio 1 dienos duomenys.