Baigėsi Vaiko ugdymo dalyko paskaitos, kurių metu įgijome ne tik dalykinių žinių, bet ir praktinių gebėjimų. Dalis paskaitų vyko ne auditorijose, o įvairiose ugdomosiose aplinkose. Darbą pradėjome fakulteto aplinkos tyrinėjimu. Susipažinome su teritorijoje augančių augalų įvairove, mokėmės nustatyti medžių amžių, aukštį, pasitelkdami dažnus augalus lavinome savo kūrybines galias. Stebėjome rudenėjančioje gamtoje vykstančius reiškinius ir parengėme mokomąją vaizdinę priemonę „Miškas“.

  

Spalio 28 d. lankėmės „Žaislų muziejuje“, kur ne tik atlikome užduotis, bet ir sužinojome iš kokių gamtos dovanų buvo gaminami pirmieji žaislai vaikams. Pažaidėme ir išmokome naujų žaidimų bei pasisėmėme idėjų, kaip ikimokyklinukams sukurti aplinką pažintinių gebėjimų ugdymui. Sužinojome, kokias edukacines programas ikimokyklinukams vykdo muziejus. Ateityje apsilankysime su savo ugdytiniais.

  

Lapkričio 6 d. paskaita vyko „Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre“. Čia susipažinome ne tik su saugomomis teritorijomis Lietuvoje, bet ir atskirų regionų gamtos įdomybėmis. Bandydami pažinti gamtos garsus, žavėjomės nuostabiu jų skambesiu bei gamtos vaizdų įvairove. Suvokėme, kiek daug nuostabių gamtos vietų dar neaplankyta Lietuvoje, kaip svarbu išmokti žavėtis gamta ir suvokti jos išsaugojimo svarbą.

  

Gruodžio 9 d. Gintaro muziejuje susipažinome su Lietuvos auksu – gintaru. Išsiaiškinome, kada ir kaip jis susidarė. Susipažinome su gintaro savybėmis, jo spalvų įvairove. Išmokome atpažinti tikrą gintarą nuo dirbtino. Diskutavome, kokie galimi projektai su ikimokyklinukais, padedantys pažinti Baltijos jūrą ir jos išmetamą gintarą.

  

Gruodžio 17 d. Prieškalėdinis laikotarpis ragino dalintis ir prisiminti, kad gerumo niekada nebūna per daug. Tęsdami ilgametę tradiciją, savo šypsenas, gerumą, dėmesį ir laiką kartu su PU18 kurso studentais skyrėme Sutrikusio intelekto vaikų namų auklėtiniams. Dovanojome Jiems inscenizaciją „Gelbėkime Kalėdų Senelį“, o sėkmingai jį išgelbėjus, dalijomės su vaikais vaišėmis ir higienos priemonėmis. Sužinojome, ką reiškia skambutis „Gyvybės langelyje“, čia gyvenančių vaikų norus, praleisto laiko su jais svarbą. Diskutavome apie savanorystės galimybes šioje ir panašiose įstaigose.

  

Sausio 8 d. gvildenome gamtosauginius klausimus – vykdėme projektą „Rūšiuoju ir kuriu“. Šį projektą pristatėme ikimokyklinių įstaigų „Mažylis“ ir „Pagrandukas“ ugdytiniams. Pasitelkę inscenizacijas ir skaidres, kartu su vaikais atskleidėme atliekų didėjimo priežastis, susipažinome su jų įvairove ir išsiaiškinome atliekų rūšiavimo.