2023 m. vasario 26 d. – kovo 4 d. Socialinio darbo programos dėstytojos lektorės Rita Virbalienė, Diana Mačiuikienė ir socialinio darbo ištęstinių studijų ketvirto kurso VIKO studentė bei VA Carito projekto „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link“ darbuotoja Edita Parham dalyvavo tarptautiniame mokymosi vizite Krokuvoje (Lenkija) įstaigoje „Małopolskie Stowarzyszenie Probacja“. Vizito metu lektorės bei studentė turėjo galimybę dalyvauti ir stebėti šias veiklas, skirtas laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų vaikams ir šeimoms:

– Centro „Małopolskie Stowarzyszenie Probacja“ suorganizuota šeimos diena Krokuvos-Nowa Huta pusiau atviro tipo moterų ir vyrų kalėjime. Tokie tik kartą per mėnesį vykstantys susitikimai ypatingi tuo, kad jie trunka dvi valandas, kalintys mamos bei tėčiai kartu su vaikais ir vaikus atlydėjusiais artimaisiais gali drauge žaisti, piešti, bendrauti, susitikimai vyksta vaikams ir šeimai draugiškoje aplinkoje be akivaizdžios pareigūnų priežiūros.

– Centro „Małopolskie Stowarzyszenie Probacja“ darbuotojų vedama savipagalbos grupė moterims. Ši savipagalbos grupė suburia tiek iš įkalinimo įstaigų į laisvę sugrįžusias moteris, tiek laisvės atėmimo bausmę atliekančių vyrų žmonas ar sugyventines. Savitarpio pagalbos grupė sukurta moterims, turinčioms panašias problemas, tad dalyvavimas grupėje suteikia teigiamą paramos gavimo poveikį moterims, išgyvenančioms krizę, susijusią su buvusiu asmeniniu ar esamu artimo žmogaus įkalinimu.

– Centro „Małopolskie Stowarzyszenie Probacja“ darbuotojų vedama socioterapijos grupė vaikams, kurių tėvai atliko ar atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje. Dėl tėvų įkalinimo dažniausiai vaikai patiria įvairiausių neigiamų jausmų ir pasekmių, apie kuriuos vaikams sunku kalbėti tiek su bendraamžiais tiek su juos supančiais suaugusiais.  Reguliarūs susitikimai su bendraamžiais, turinčiais panašias problemas ir bendravimas su suaugusiais nuo kurių nereikia slėpti, jog mama ar tėtis atlieka bausmę kalėjime, padeda vaikams išgyvenant dėl mamos ar tėčio įkalinimo kylančius sunkumus. Užsiėmimai centre vykdomi dviejose amžiaus grupėse: 11-14 metų ir 15-18 metų. Vaikai ir jaunuoliai sudaro ambasadorių grupę, kurie, naudodamiesi savo ištekliais ir patirtimi, teikia paramą jaunesniems ar mažiau patyrusiems vaikams.

– Konsultacijos mamoms, kalinčioms Krokuvos-Nowa Huta pusiau atviro tipo kalėjime; Centro „Małopolskie Stowarzyszenie Probacja“ darbuotoja kartą į mėnesį lankosi šiame kalėjime teikti individualias konsultacijas tėvystės bei ryšių palaikymo, stiprinimo ar atkūrimo klausimais.

– Apsilankymas ,,Pro Domo“ pusiaukelės namuose asmenims, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų, kurie dėl susiklosčiusių aplinkybių negali arba neturėtų grįžti į ankstesnę gyvenamąją vietą. Pusiaukelės namų darbuotojos pasidalino namų įkūrimo istorija, vykdoma veikla, teikiamomis paslaugomis, papasakojo apie sunkumus, su kuriais susiduria tiek „Pro Domo“ darbuotojai, padėdami šių paslaugų gavėjams, tiek nuteistieji, sugrįžę į laisvę.