2024 m. balandžio 22–26 dienomis Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros lektorės Elida Aršavskienė ir Kazė Verbickienė pagal Erasmus+ programą lankėsi Rezeknės Technologijų akademijoje (Latvija). Vizito metu akademijos studentams buvo pristatytas Pedagogikos fakultetas, vykdomos studijų programos, atsakyta į studentų klausimus apie praktikų galimybes. Pedagoginių studijų studentams skaitytos paskaitos apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą įtraukties kontekste, tyrimais grįstą gamtamokslį mokinių, turinčių SUP,  ugdymą pradinėje mokykloje Lektorės turėjo galimybę aplankyti neformalaus ugdymo centrą, kuriame po pamokų vaikai ugdosi įvairiuose būreliuose. Mokiniams, turintiems SUP, taikoma dailės, muzikos terapija.