Siūlome šias kompetencijų plėtros programas:

Fizinio aktyvumo specialisto mokymo programa (aprašymą rasite čia)

Programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems kūno kultūros ar fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti.

Baigęs mokymus asmuo įgis fizinio aktyvumo specialisto kompetencijas.

Programos trukmė – 1,5 metai (1500 ak. val.)

Kaina – 2450 €

Mokymų formos – teorinės paskaitos, praktiniai seminarai, praktikos.

 

Fizinio aktyvumo instruktoriaus mokymų programa (aprašymą rasite čia)

Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Baigęs mokymus asmuo įgis fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijas.

Programos trukmė – 1 metai (1000 ak. val.)

Kaina – 1750 €

Mokymų formos – teorinės paskaitos, praktiniai seminarai, praktikos.

 

Papildoma informacija:

Jei asmuo formaliuoju ir/ar neformaliuoju būdu yra įgijęs mokymų programos turinyje esamų dalykų kompetencijų, rezultatai gali būti įskaityti aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

 

Numatoma mokymų pradžia – spalio 11 d.

Būtina išankstinė registracija

Į mokymus registruotis galima iki š. m. spalio 1 d.

Registracijos mokestis – 50 € (bus įskaičiuota į mokymų kainą).

Registracijos mokestis negrąžinamas.

 

Registracijos mokestis:

Gavėjas   Viešoji įstaiga Vilniaus kolegija

Gavėjo sąskaita  LT76 7044 0600 0147 2160 EUR

Mokėjimo paskirtis – Fizinio aktyvumo mokymų registracijos mokestis, vardas, pavardė asmens, kuris dalyvaus mokymuose.

 

Aktualūs dokumentai:

LR ŠMSM ministro įsakymas

Kūno kultūros ir sporto įstatymas