2024 m. balandžio 22–26 d. VIKO PDF socialinio darbo studijų programos studentės ir dėstytojos dalyvavo Erasmus+ mišrioje intensyvioje programoje (angl. BIP) „Prevencinis darbas su šeima“ (“Preventative family work”). Programą įgyvendino Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas kartu su partneriais iš Tarptautinio į tėvus orientuotų studijų ir tyrimų tinklo (toliau – TITOSITT, angl. IPCN – International Parent Centered Network). Programoje kartu su VIKO atstovėmis dalyvavo studentai ir dėstytojai iš šešių Belgijos, Jungtinės Karalystės, Maltos, Nyderlandų ir Suomijos universitetų.

Vizito metu VIKO PDF dėstytojos Gabrielė Kizytė ir Rasa Radzevičiūtė vedė dezinformacijos prevencijai skirtą seminarą, lektorė Aušra Simoniukštytė atstovavo VIKO Pedagogikos fakultetą kasmetiniame TITOSITT posėdyje, numatančiame  tolesnes bendras TITOSITT tinklui priklausančių aukštųjų mokyklų veiklas.

Studentės intensyvios savaitės metu vykusiose paskaitose ir seminaruose susipažino su prevencinio socialinio darbo su šeima metodais ir būdais, taikomais įvairiose šalyse, savo refleksijas pristatė tarptautinėse studentų grupėse.