2024 m. kovo 11-15 d. VIKO Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo studijų programos studentai ir dėstytojos Miglė Motiejūnė bei Aušra Simoniukštytė dalyvavo Erasmus+ mišrioje intensyvioje programoje (BIP) „13 priežasčių kodėl – studentų simpoziumas savižudybės tema“ (“13 reasons why: STUDENT SYMPOSIUM ON SUICIDE”), kurią organizavo Politechninio Santarémo universiteto Aukštosios pedagoginės mokyklos Socialinių mokslų katedra (Portugalija). Be Portugalijos ir Lietuvos studentų ir dėstytojų, BIPe dalyvavo studentai ir dėstytojai iš Europos universitetų Austrijoje, Belgijoje, Suomijoje, Vokietijoje.

Remiantis Lietuvoje surinktais duomenimis, 41 proc. Lietuvos paauglių, priklausančių LGBT, jaučia baimę būti užpulti arba įžeisti. Kitose Europos sąjungos šalyse šis skaičius yra gerokai mažesnis – 33 proc. Tyrimai taip pat rodo, kad 16 proc. paauglių Lietuvoje yra dažnai arba nuolatos atviri su kitais apie savo homoseksualumą, biseksualumą, transeksualumą, interseksualumą. ES šalyse šis procentas yra 47 proc. Tokia situacija gali reikšti, jog paaugliai turi nuolatos slėpti savo tapatybę, jiems tenka kurti alternatyvų pasakojimą apie save. Būtent dėl atstūmimo visuomenėje LGBTQ+ jaunuoliai dažniau svarsto apie savižudybę nei heteroseksualūs jų bendraamžiai. Tokią statistiką BIPo dalyviams per savo seminarą pristatė Vilniaus kolegijos dėstytoja Miglė Motiejūnė.

Lytiškumo ugdymas, visuomenės švietimas LGBTQ+ tema yra vienas iš būdų mažinti stigmą LGBTQ+ jaunuolių atžvilgiu ir savižudybės riziką, su kuria jie susiduria. Socialiniai darbuotojai turi suvokti galimas paaugliams ir jaunuoliams kylančias priklausymo LGBTQ+ rizikas ir laiku jiems ir jų šeimoms suteikti reikiamą pagalbą, – vesto seminaro metu teigė Miglė Motiejūnė.

BIPo „13 priežasčių kodėl – studentų simpoziumas savižudybės tema“ studentai susipažino su psichologinėmis, filosofinėmis, sociologinėmis savižudybių priežasčių teorijomis, prevencinio darbo metodais. Per seminarus studentai diskutavo, kodėl yra sunku su klientu kalbėti apie savižudybę ar ketinimus nusižudyti, kokių žinių ir gebėjimų trūksta, kad būtų jautriai ir laiku reaguojama, užkertant kelią nelaimei. Be to, kaip kad visada atsitinka Erasmus+ Mišrių intensyvių programų metu, studentai išnaudojo galimybę drauge aptarti socialinio darbo organizavimo skirtumus įvairiose Europos šalyse, pasidalinti savo studijų patirtimi, galiausiai ir susidraugauti bei kartu praleisti laisvalaikį gražiame Santareno mieste.