2024 m. kovo 19 dieną Socialinio darbo programos 3 kurso studentai kartu su lekt. dr. Janina Čižikiene lankėsi Vilniaus Verkių mokykloje – daugiafunkciniame centre. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Daiva Arūnienė papasakojo apie dienos socialinės globos skyrių, įstaigos vykdomą veiklą, susipažindino su įstaigoje dirbančiais socialiniais ir individualios priežiūros darbuotojais. Darbuotojai pasidalino socialinio darbo metodų taikymo aspektais, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis, pabrėžė, kad jiems ypatingai svarbus individualus dėmesys ir palaikymas įvairiose veiklose. Pastebėjome, kad socialiniai darbuotojai turi daug kūrybinių idėjų ir motyvacijos dirbant su neįgaliaisiais asmenimis. Turėjome galimybę susipažinti su dienos centrą lankančiais paslaugų gavėjais ir pamatėme lankytojų piešinių ir rankdarbių parodą. Tikimės, kad gautas žinias galėsime pritaikyti savo socialinio darbo praktinėje veikloje.