2023 m. birželio 8 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre įvyko „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvūs metodai, prieigos ir praktikos įgyvendinant efektyvų STEM mokymą(si) skaitmeninėje aplinkoje” („Innovative Methods, Approaches and Practices for Effective Teaching Stem in an Electronic Environment“, Nr. 2020-1-BG01-KA226-SCH-095199) sklaidos renginys. Renginio metu buvo pristatytos projekte vykdytos veiklos bei projekto dalyvių sukurti intelektiniai produktai. Projekto ekspertės  vedė mokymus į sklaidos renginį gausiai susirinkusiems pedagogams, atsakė į jų klausimus.

Projektą „Inovatyvūs metodai, prieigos ir praktikos įgyvendinant efektyvų STEM mokymą(si) skaitmeninėje aplinkoje” vykdo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kartu su partneriais: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru, „Žiburio“ pradine mokykla, Karalienės Mortos mokykla, Santariškių vaikų darželiu bei užsienio partneriais Sofijos m. privačia mokykla „Tzar Simeon Veliki“ (Bulgarija) ir Aukštąja medicinos mokykla „Dr. Iovan Kalauzi“ (Šiaurės Makedonija). Projektą koordinuojanti institucija – mokykla „Tzar Simeon Veliki“ (Bulgarija).

Projekto trukmė – dveji metai (2021 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 30 d.).

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti mokytojų, mokančių gamtos mokslus vidurinėje mokykloje, skaitmenines pedagogines kompetencijas, kuriant bei diegiant inovatyvius STEM mokymo(si) internetinius išteklius ir metodines priemones, kad mokytojai galėtų teikti aukštos kokybės, motyvuojantį ir įtraukų skaitmeninį ugdymą.

https://teaching-stem.eu/