2021 m. rugsėjo 2-7 d. VIKO PDF dėstytojos kartu su socialiniais partneriais – Karalienės Mortos mokyklos, Vilniaus Žiburio pradinės mokyklos ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokytojomis dalyvavo Erasmus+ projekto „Inovatyvūs metodai, prieigos ir praktikos įgyvendinant efektyvų STEM mokymą(si) skaitmeninėje aplinkoje“ („Innovative Methods, Approaches and Practices for Effective Teaching Stem in an Electronic Environment“, No. 2020-1-BG01-KA226-SCH-095199) mokymo(si) renginyje, kuris vyko Bitolos m., Šiaurės Makedonijoje. Vizito metu išsamiai aptarti klausimai, susiję su projekto pirmojo etapo užduočių įgyvendinimu, sukurti STEM eksperimentų pavyzdžiai.

Europos Komisijos remiamas projektas įgyvendinamas nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. vasario 28 d. Projektą koordinuoja Bulgarijos privati mokykla „Tzar Simeon Veliki“. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti mokytojų, mokančių gamtos mokslus vidurinėje mokykloje, skaitmenines pedagogines kompetencijas, kuriant bei diegiant inovatyvius STEM mokymo(si) internetinius išteklius ir metodines priemones, kad mokytojai galėtų teikti aukštos kokybės, motyvuojantį ir įtraukų skaitmeninį ugdymą.