Lituanistinis švietimas vis labiau plėtojamas skirtingose pasaulio valstybėse. Vienur jis paremtas užsienio lietuvių bendruomenių iniciatyvomis, kitur Lietuvos mokslininkų veikla. Neretai lituanistikos centrų veiklos sėkmė priklauso nuo centruose dirbančiųjų užsidegimo ir motyvacijos aktyviai veikti. Vienas iš sėkmingų lituanistikos centro pavyzdžių – Sakartvelo technikos universitete įsikūręs lietuvių kalbos ir kultūros centras, kuriam vadovauja prof. Vidas Kavaliauskas.

Jau ne vienerius metus šis centras vykdo įvairius lituanistinio ugdymo ir kultūrinio prusinimo projektus, į kuriuos įsitraukia ne tik Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centras, bet ir Lietuvos aukštosios mokyklos.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kiekvienais metais skelbia baltistikos projektų konkursą, skatindama pasaulyje esančius lituanistikos ir baltistikos centrus kartu su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis dalyvauti šiuose konkursuose. Laimėjusieji konkursus lituanistikos ir baltistikos centrai gali įsigyti mokomosios medžiagos, metodinių priemonių, lietuviškos atributikos, drauge su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis organizuoti ir vykdyti bendras edukacines veiklas centrų studentams, mokslines konferencijas, seminarus ir pan. Pastaruosius dvejus metus aktyvus bendradarbiavimas plėtojamas su Vilniaus kolegija.

Šiais metais Vilniaus kolegija drauge su Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centru buvo parengę projektą, kuris apėmė intensyvią kartvelų studentų edukacinę programą Lietuvoje ir mokslinį seminarą Sakartvele. Projekto partneriais buvo pakviesti dalyvauti Vilniaus verslo kolegija, Klaipėdos universiteto Lituanistikos ir užsienio kalbų centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Zanavykų muziejus, Šakių rajono savivaldybė, Sakartvelo ambasada Lietuvoje.

Deja, dėl koronaviruso pandemijos buvo kilusi didelė grėsmė projekto neįgyvendinti, tačiau bendrų Vilniaus kolegijos ir Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centro pastangų dėka buvo rastas sprendimas, kaip organizuoti bent dalį veiklų.

Vis tik spalio 6 dieną sėkmingai įvyko tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuva ir Sakartvelas – šiandienos realijos ir rytdienos perspektyvos“, kuris virtualiai sujungė seminaro dalyvius. Seminaras vyko mišria forma. Dalis dalyvių Lietuvoje rinkosi Vilniaus kolegijoje, o Sakartvele – Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre. Dalis dalyvių Lietuvoje ir Sakartvele dalyvavo tik nuotoliniu būdu.

Seminaro dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas užsienio politikos klausimais Andrius Kalindra, nuo spalio 19 d. pradėsiantis eiti Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Sakartvele pareigas, Sakartvelo technikos universiteto rektorius prof. dr. David Gurgenidze, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė, Vilniaus verslo kolegijos direktorė Jolanta Skirgailė, Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė ir direktorės pavaduotoja  dr. Nijolė Zinkevičienė. Seminarą moderavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė.

Seminare buvo perskaityta 14 pranešimų. Projekto partnerio, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos ir užsienio kalbų centro vadovė dr. Jūratė Derukaitė pasidalijo patirtimi apie pirmuosius Klaipėdos universiteto nuotolinius lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus, vykusius 2020 metų vasarą. Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas, Vilniaus verslo kolegijos profesorius Vidas Kavaliauskas seminaro dalyvius supažindino su autentiškų Lietuvos ir Sakartvelo pavadinimų lietuvių ir kartvelų kalbose įteisinimu, remdamasis konkrečiais pavyzdžiais pademonstravo, kaip vyksta abiejų šalių naujųjų pavadinimų prigijimas kalbose. Vilniaus kolegijos docentė, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja doc. dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė įvairiais istoriniais kultūriniais aspektais nagrinėjo Lietuvos kalnų pavadinimus (oronimus). Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė seminaro dalyvius supažindino su iš užsienio atvykusių lietuvių ir užsieniečių integracijos (lituanistinio ugdymo) iššūkiais ir galimais jų sprendimo būdus. Ministerijos duomenimis,  pastaraisiais metais augantis į Lietuvą atvykstančiųjų  asmenų iki 18 metų skaičius reikalauja užtikrinti visapusišką integraciją į švietimo sistemą visoje Lietuvoje. Pasak pranešėjos, Vilniaus Lietuvių namų gimnaziją baigė ir keli mokiniai iš Sakartvelo. Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė Jolanta Preidienė išsamiai pristatė visą Vilniaus kolegijos ryšių su Sakartvelo universitetais ir Lietuvių kalbos ir kultūros centru istoriją, bendrus projektus, pristatė Vilniaus kolegijos siūlymus dėl nemokamų bakalauro studijų Sakartvelo abiturientams. Vilniaus kolegijos dėstytojos, antropologės Aušra Simoniukštytė pranešimas apie tarpkultūrinio bendradarbiavimo svarbą, reakcijas susidūrus su kultūriniais skirtumais, iškėlė galimų bendrų projektų su Sakartvelu idėjų.

Be mokslininkų seminare dalyvavo ir abiejų aukštųjų mokyklų studentai bei absolventai. Akivaizdu, kad Sakartvelo technikos universiteto ir Vilniaus kolegijos bendruomenėms svarbu ne tik ryšys su esamais studentais, bet ir tolesnis bendradarbiavimas su absolventais. Abiejų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai dalijosi savo studijų, dalyvavimo projektinėse veiklos, savos kultūros puoselėjimo patirtimis. Pranešimus seminare skaitė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto absolventas, Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ jaunimo darbuotojas Titas Medelis, to paties fakulteto studentų atstovybės pirmininkė, socialinio darbo studijų programos studentė Lukrecija Uselytė. Seminare dalyvavo ir savo tyrimus pristatė 2 buvę Lituanistikos centro Sakartvele studentai – Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas Giorgi Kobakhidze ir Vytauto Didžiojo universiteto magistrantė Sophio Tabatadze. Moksliniame seminare pranešimus lietuvių kalba skaitė ir dabartiniai Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai: centro studentų prezidentas Irakli Dudauri, Lena Chkheidze, Irakli Vardiashvili ir Nika Aspanidze. Visi pranešimai buvo skaitomi lietuvių kalba, tad Sakartvelo technikos universiteto studentams tai buvo gera lietuvių kalbos edukacija.

Itin džiugu, kad seminaro metu buvo galimybė padėkoti  Sakartvelo technikos universiteto rektoriui prof. dr. David Gurgenidze. Jis pagerbtas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio padėka už Lietuvių kalbos ir kultūros centro puoselėjimą ir nuolatinį rūpestį centru, už Sakartvelo technikos universiteto ir Lietuvos aukštųjų mokyklų akademinių mainų skatinimą, už išskirtinį dėmesį ir pagarbą Lietuvos ir Sakartvelo tarpusavio santykiams, jų skatinimą ir plėtojimą.  Seimo Pirmininko padėka už lietuvių kultūros sklaidą Sakartvele, už Lietuvos ir Sakartvelo jaunimo draugystės ir bendradarbiavimo skatinimą nukeliavo ir Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentų prezidentui Irakliui Dudauri.

Antroji seminaro diena buvo skirta tik studentams, jų tarpusavio bendravimui. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentai ir Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai vieni kitiems pristatė virtualias ekskursijas po Lietuvą ir Sakartvelą, diskutavo lietuvių kalba. Vėliau per Kahoot programėlę vyko 2 protmūšiai: „Vilnius – Tbilisis“ (organizavo Vilniaus kolegijos studentai) ir „Sakartvelas ir Lietuva“ (organizavo kartvelai studentai).

Tarptautinis mokslinis seminaras buvo gražaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro pavyzdys. Seminaro metu sutarta dėl tolesnių ryšių plėtojimo, atliekant bendrus tarpkultūrinius mokslinius tyrimus, plėtojant studentų bendrystę.