Profesinės šventės proga sveikiname socialinio darbo profesijos besimokančius ir įvairiose veiklos srityse socialinį darbą dirbančius darbuotojus.
Jūsų kūrybiškas požiūris į savo darbą, atsakomybė ir atjauta padeda tiems, kuriems reikia supratimo, pagalbos, saugumo. Linkime, kad Jūsų žmogiška šiluma, supratingumas, noras padėti ir kantrybė būtų lyg neišsenkantis šaltinis tiems, kam jų šiandieną labiausiai reikia.
Dvasios tvirtybės, įkvėpimo ir gyvenimo džiaugsmo linkime Jums ir tikime, kad padės kitiems ištarti paguodos žodį, grąžinti visaverčio gyvenimo džiaugsmą ir siekti savosios laimės.
Pedagogikos fakultetas
Socialinės gerovės katedra