Romų visuomenės centro (https://www.roma.lt), vadovaujamo direktorės Svetlanos Novopolskajos, veikla yra puikus romų tautinės mažumos integracijos į Lietuvos visuomenės gyvenimą pavyzdys. Šis centras ne tik siekia romų integracijos, bet ir užtikrina, kad romų tautinė tapatybė ir kultūra būtų išsaugotos ir puoselėjamos.

Centras glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu. Ši partnerystė yra dvipusė – bendradarbiaujama ir akademiniame kontekste, ir organizuojant bendras veiklas. Centre socialinio darbo studijų programos studentai ne tik atlieka praktiką, bet ir dirba socialiniais darbuotojais. O vykdant bendras veiklas įsitraukia ir dėstytojai, administracijos darbuotojai. Ypač aktyviai su centro darbuotojais bendradarbiauja Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė. Jos iniciatyva buvo organizuojami programavimo užsiėmimai romų vaikams naudojant „Blue-bot“ robotukus, kuriuos 2024 m. kovo 16 d. vedė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų skyriaus vedėja, docentė Renata Kondratavičienė.  Šių užsiėmimų metu buvo ugdoma ne tik vaikų motyvacija mokytis, bet ir skaitmeninė, komunikavimo kompetencijos.

Romų visuomenės centras bendradarbiauja ir su verslo organizacijomis. UAB „Biznio mašinų kompanija“, žinoma dėl savo inovatyvių sprendimų, padovanojo centui du „Blue-bot“ robotukus, reaguodama į centro poreikius. Ši iniciatyva demonstruoja, kad verslo organizacija tai pat gali turėti teigiamą poveikį socialinei integracijai: vaikams buvo suteikta galimybė ne tik mokytis programavimo, bet ir skatinama motyvacija mokytis.

Romų visuomenės centras yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys siekiant sukurti šviesesnę ateitį visiems Lietuvos gyventojams.