Klaipėdos valstybinės kolegijos, Vilniaus, Kauno bei Panevėžio kolegijų studentų mokslinių draugijų nariai bei Klaipėdos miesto lopšeliai darželiai „Čiauškutė“, „Žiogelis“, „Vyturėlis“ 2021 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais įgyvendino projektą „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas“.

Projektą įgyvendino 20 būsimųjų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų: 8 Klaipėdos valstybinės kolegijos, 4 Vilniaus kolegijos, 4 Kauno kolegijos ir 4 Panevėžio kolegijos studentai. Projekto mokymuose, diskusijose, dirbtuvėse bei viešinimo renginyje dalyvavo 210 ikimokyklinio, vaikystės pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studentų, iš jų – 68 Vilniaus kolegijos ketvirto kurso Vaikystės pedagogikos studentės, kuruojamos informacinių technologijų dėstytojos, studijų skyriaus vedėjos Renatos Kondratavičienės.

Projekto dalyviai dalyvavo mokymuose „Komunikacijos reiškinio ypatumai“, „Bendravimo ypatumai su skirtingomis tikslinėmis grupėmis“, „Nuotolinės komunikacijos formos ir būdai“, „New technologies = new challenges for early childhood educators?“, kuriuose vedė Vilniaus kolegijos dėstytoja Renata Kondratavičienė ir Tartu universiteto profesorė Andra Siibak.

Projekto dalyviai diskutavo su praktikais-ekspertais, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvais / globėjais apie bendravimo su vaikais ir jų tėvais ypatumus, nuotolinės komunikacijos praktiką ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, nuotolinės komunikacijos iššūkius ir sprendimo galimybes.
Mokslinėse dirbtuvėse buvo aptarti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo bendravimo aspektai su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, komunikacijos iššūkiai ir jų sprendimo galimybės. Dalyviai sukūrė nuotolinės komunikacijos modelių vizualizavimą. Parengti plakatai netrukus pasieks projekto partnerių įstaigas.

2021 m. lapkričio 17 d. vyko projekto „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas“ viešinimo seminaras. Pasidalinta studentų įžvalgomis, mokslinių dirbtuvių rezultatais, pristatyta ikimokyklinio ugdymo įstaigos įsitraukimo į projektines veiklas geroji patirtis, akcentuoti diskusijos su ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvais / globėjais ir praktikais-ekspertais radiniai.

Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos studijų programos studentės Dovilė Slomskaitė, Evelina Bliujienė, Nomeda Pumputytė, Karolina Usavičė, kuruojamos Renatos Kondratavičienės, skaitė pranešimus nuotolinės komunikacijos tematika.

Projekto „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas“ viešinimo seminaro įrašą kviečiame žiūrėti YouTube kanale.

Projekto pradžios renginio „Komandos formavimo dirbtuves“ akimirkos čia.