Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete 2023 m. gruodžio 7 d. vyko tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija ,,Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. Konferencijos metu buvo aptarti ir analizuoti kultūros ir švietimo srities pokyčiai, tendencijos ir galimybės, taip pat buvo skleista mokslinė žinia ir stiprintas tarpdisciplininis bendradarbiavimas. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė studentai, dėstytojai ir svečiai iš Lietuvos ir užsienio.

Pedagogikos fakulteto Pradinio ugdymo pedagogikos studentė, Vilniaus kolegijos Studentų mokslinės draugijos pirmininkė Radvilė Jakštonytė pristatė tyrimą ir skaitė pranešimą „Pradinių klasių mokytojų socialinių platformų naudojimas ugdymo procesui organizuoti, skatinant 1–2 klasių mokinių kūrybiškumą“. Studentės mokslinė vadovė doc. dr. Renata Kondratavičienė.

Jaunoji tyrėja atliko kokybinę apklausą su pradinių klasių mokytojais, kurie naudojasi socialinėmis platformomis, tokiomis kaip Facebook, Instagram ar Pinterest ugdymo procesui organizuoti. Tyrimu norėta išsiaiškinti, kaip mokytojai naudojasi socialinėmis platformomis, kokios yra jų naudojimo priežastys ir motyvai, kaip socialinės platformos padeda skatinti 1–2 klasių mokinių kūrybiškumą, kokie yra socialinių platformų naudojimo privalumai ir trūkumai. Tyrimo rezultatai parodė, kad pradinių klasių mokytojai yra aktyvūs ir kūrybingi. Jie stengiasi rasti ir panaudoti įvairius informacijos šaltinius, kurie padėtų sukurti kokybiškas ir įtraukiančias pamokas. Socialinės platformos turi tiek teigiamų, tiek neigiamų aspektų. Mokytojams rekomenduotina naudotis socialinėmis platformomis protingai ir kritiškai, atsižvelgiant į jų privalumus ir trūkumus. Socialinės platformos turi daug privalumų: daugybė idėjų, vizualus turinys, laiko taupymas, akiračio praplėtimas. Tačiau tyrimo dalyviai taip pat pabrėžė ir kai kuriuos trūkumus, pvz.: turinio nepatikimumas, mokytojų kūrybiškumo žlugdymas, informacijos grupavimo nebuvimas, gebėjimų trūkumas atsirinkti tinkamą medžiagą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės Radvilė Jakštonytės pasiekimais ir svarbiu indėliu į mokslinės bendruomenės veiklą.