Viena iš didžiausių gyvenimo pilnatvės dalykų – dirbti prasmingą darbą, tikėti ir nepasiduoti net tada, kai jau atrodo, kad nebėra nei prasmės, nei vertė.
Pedagogikos fakulteto dėstytojai doc. dr. Vitalija Gražienė su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu keliaujanti drauge jau 22 metus. Docentė LR Švietimo mokslo ir sporto ministerijos buvo apdovanota aukščiausiu apdovanojimu – garbės ženklu už reikšmingą indėlį modernizuojant ir demokratizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei diegiant inovatyvias idėjas Lietuvos švietimo sistemoje.
Be galo didžiuojamės Vitalija Gražiene, kuri verčia suktis pasaulį, neleidžia būti ramiai ir patogiai. Vitalija Gražienė nemaža dalimi prisidėjo prie to, kad Pedagogikos fakultetas yra drąsus ir lyderiaujantis rengdamas vaikystės pedagogikos, priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo pedagogus.