Pedagogikos fakulteto dėstytojos Inga Bertašienė ir Renata Kondratavičienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Environment. Technology. Resources”

2023 m. birželio 15-16 dienomis Rėzeknės technologijų akademijoje (Latvija) vyko tarptautinė mokslinė konferencija “Environment. Technology. Resources”. Ši konferencija buvo skirta aptarti naujausius tyrimus ir inovacijas aplinkos, technologijų ir kitų išteklių srityse.  Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 200 pranešėjų iš 15 šalių, kurie pristatė savo originalius mokslinius straipsnius.

Konferencijoje pranešimus skaitė ir Vilniaus kolegijos dėstytojos Inga Bertašienė ir dr. Renata Kondratavičienė. Pranešimo „Organization of student-oriented pedagogical studies: analysis of students learning experiences“ metu pristatyti tyrimo rezultatai, kuriuose atskleista Vaikystės pedagogikos ir Pradinio ugdymo pedagogikos studentų mokymosi patirtis skirtingais aspektais: mokymosi aktualumas, reflektyvus mąstymas studijų proceso metu, studijų proceso interpretavimas, bendravimas su dėstytoju ir kitais besimokančiaisiais. Kiekybinio tyrimo (apklausos) rezultatai parodė, kad mokymosi, reflektavimo ir studijų proceso interpretavimo aktualumas priklauso nuo taikomų studijų metodų, dėstytojo ir bendraamžių teikiamos paramos.

Su detalesniais tyrimo rezultatais galima susipažinti straipsnyje
http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/7231/5969