Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, vykdydama Europos socialinio fondo agentūros priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektą „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone (09.2.1-ESFA-K-728-02-0083)“, 2020 m. spalio 2-29 d. pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus į 48 val. mokymus „Inovacijų taikymo ikimokyklinio ugdymo procese“.

Mokymus vedė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė, studijų skyriaus vedėja, Renata Kondratavičienė. Mokymų tikslas – padėti pedagogams profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinkas, rinktis ir mokytis kurti vaikus įgalinančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas. Mokymų metu dalyvės tobulino dalykines kompetencijas ir įgijo žinių apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimo strategijas integruojant į ugdymą(si) STREAM sričių inovacijas pasitelkiant interaktyvias priemones: interaktyvias edukacines grindis, edukacines bitutes-robotus, interaktyvias lentas ir stalus, multisensorines aplinkos priemones, laboratorinę įrangą, tinkamą  ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Projekto partnerių (Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“; Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“; Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“; Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“;  Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis) pedagogės viešėjo projektą konsultuojančiame Vilniaus lopšelyje-darželyje „Lazdynėlis“. Darželio direktorė  Elena Markevičienė taip pat yra ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė.

Projekto metu siekiama suteikti pedagogams žinių ir gebėjimų, kaip  įtraukti vaikus į perkeliamųjų ir sudėtingesnių įgūdžių ugdymą(si) naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Mokymu metu buvo stiprinama ikimokyklinio ugdymo pedagogų informacinių komunikacinių technologijų įgūdžiai. Tai yra prioritetinė šių mokymų turinio sritis, akcentuojant, kad tik inovatyvumu ir kūrybiškumu pasižymintis ikimokyklinio ugdymo pedagogas, gerai įvaldęs informacines komunikacines technologijas, daug lengviau integruos ugdymo turinį (STEM, STEAM ar STRREAM) į programas ir kasdienę vaikų aplinką.

Galerija. https://photos.app.goo.gl/pTBad2oG3ADH1iLT8