Balandžio 15–19 d. Pedagogikos fakulteto lektorės Elida Aršavskienė ir Kazė Verbickienė skaitė paskaitas Rėzeknės technologijų akademijoje (Rezeknes technologiju akademija), Latvijoje pagal Erasmus+ programą. Lektorės supažindino Pradinio ugdymo pedagogikos 3 kurso studentes su įtraukiojo ugdymo problematika Lietuvoje, medicininio ir socialinio modelio aspektais. Teorinė paskaita apie skirtingą mokymosi stilių turinčių mokinių ugdymą buvo papildyta praktine veikla – užsiėmimu „Prie Baltijos gyvenam“. Praktinės veiklos metu studentės grupelėmis atliko užduotis, padedančias geriau suvokti temą skirtingą mokymosi stilių turintiems mokiniams. Joms teko piešti, ieškoti informacijos, klausytis tekstų, atlikti bandymus, lavinti vaizduotę ir pan.