Juventa Mudėnienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto, Edukologijos katedros lektorė, dalyvavo atvirą švietimo bendruomenę subūrusiame renginyje „Kultūra įtraukčiai, įtrauktis kultūrai mokykloje“, kuris kvietė nerti į tris pamatines temas: barjerų įveikimą, nuostatų kaitą ir bendradarbiavimą. 

 Konferencija, vykusi Nacionalinėje dailės galerijoje, tapo erdve gausiam įžvalgų, metodų ir patirčių laukui: kaip kultūrinio ugdymo veiklas galima padaryti įtraukeses ir kaip įgyvendinant  įtraukųjį ugdymą galima pasitelkti kultūrines ir menines praktikas.

J. Mudėnienė skaitė pranešimą „Neformalusis ugdymas teatru: paauglių ir jaunuolių asmenybės augimo, bendradarbiavimo, draugystės raiška įtraukties kontekste“, paremtą atliktu moksliniu tyrimu bei profesinėmis, praktinėmis patirtimis. 

Pasak pranešėjos, kultūrinis ugdymas turi patikrintą naudą mokinių saviraiškai, socialiam elgesiui klasėje, įsitraukimui į bendravimą bei bendradarbiavimą su bendraamžiais. Teatro, šokio, dailės, literatūros ir kitų kultūros bei meno krypčių veiklos yra vertingos įtraukiojo ugdymo stiprinimui, atviros visuomenės kūrimui. 

Renginį organizavo Švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“ .