Gruodžio 15 d. įvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto organizuota tarptautinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija „Įtrauki visuomene iššūkių laikotarpiu: visų ar tik kai kurių įtrauktis?“
Visa diena, kupina puikių pranešimų, skirtingų kontekstų ir patirčių. Perskaityti 20 pranešimų iš Skirtingų šalių“ Maltos, Nyderlandų, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos.
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos ir užsienio mokslininkai, mokytojai, studentai.
Tai kokia gi toji įtrauki visuomenė? Ar kuriame įtrauktį visiems ir kiekvienam, o gal tik kai kam?
Aštrūs, tikslūs ir skaudūs plenariniai pranešimai nepaliko abejingų. Vilniaus kolegijos garbės narys, savo intelektiniais darbais jau ne vienerius metus prisidedantis prie Vilniaus kolegijos stiprinimo, Maltos universiteto profesorius Carmel Borg taikliai įvardijo, jog mes kiekvienas nesame už problemos ribų. Mes esame joje ir ją turime spręsti kiekvienas.
Ilgametis Fakulteto kolega, jau dešimtmetį besidalijantis ne tik su Fakulteto bendruomene, bet ir su visos Lietuvos pedagogais Ralph du Long akcentavo mokytojo svarbą kuriant saugią emocinę ir fizinę aplinką. Mokytojas, socialinio teisingumo propaguotojas Kamal Ahamada kalbėjo apie tai, kad švietimas nėra neutralus. Jis akcentavo didelę šeimos atsakomybę kalbant apie pakantumą, socialinį teisingumą, gebėjimą nesegreguoti žmonių. Lygių galimybių plėtros centro tyrėja dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič pasidalijo tyrimo apie lyčių stereotipus rezultatais.
Svarbius akcentus apie tai, kaip prie tvarumo ir socialinės atsakomybės plėtojimo prisideda Vilniaus kolegija, sudėjo Vilniaus kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros koordinatorė dr. Giedrė Brazdauskaitė.
Visą konferenciją galima peržiūrėti Youtube kanale.
Lietuvių kalba:
I dalis https://youtu.be/RCWgT2WN7RI
II dalis https://www.youtube.com/watch?v=yNxCF0YBdqw
Anglų kalba
https://www.youtube.com/watch?v=hsnpWMNtfgw