Spalio 3 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Pedagogikos katedra ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras organizavo respublikinę mokslinę praktinę konferenciją „Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas: realijos ir perspektyvos“.

Konferencijos tikslas – skatinti akademinę bendruomenę, švietimo, teisėsaugos institucijų atstovus ir visuomenės narius dalintis sukauptomis teorinėmis žiniomis ir praktine patirtimi, dalyvauti diskusijose aktualiomis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo temomis. Sulaukta per 100 dalyvių iš Lietuvos, sveikinimo žodį tarė ir garbės svečias Charles Landreth, „Character for Kids“ knygų serijos kūrėjas iš JAV.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetą atstovavo, diskusijose pasisakė ir metodinius patarimus dalyviams teikė lektorės Vitalija Gražienė, Vilija Gerasimovičienė ir Natalija Ignatova, kuri drauge su ŠMSM atstove Liucija Jasiukevičiene konferencijoje skaitė pranešimus aktualiomis temomis: „Inovatyvių ugdymo(si) veiklų ciklo taikymas mokinius įtraukiančių edukacinių projektų kūrimui“, „Kaip pradinio ugdymo turinį kuriame drauge“.

Daugiau informacijos:

VK PDF lektorė Vilija Gerasimovičienė