Rugsėjo 24 d. Pedagogikos fakulteto (PDF) studentai dalyvavo susitikime su  dienos centro ir atviros jaunimo erdvės „Padėk pritapti“ vadove Inga Kreivėnaitė ir jos kolege Agnieška Avin. Viešnios ragino studentus savanoriauti arba atlikti praktiką Naujininkuose įsikūrusiame vaikų dienos centre.

Integruotas popamokinis dienos centras „Padėk pritapti“ duris atvėrė 2009 m. ir jau dešimtmetį savo sėkminga veikla stabdo romų vaikų ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos. Šiuo metu jame lankosi romų kilmės mokiniai ir Naujininkų bendruomenės vaikai. Centre taip pat veikia atvira jaunimo erdvė, kurioje paaugliams padedama saugiai ir turiningai praleisti laiką. Romų vaikams dažnai reikalinga pagalba ir dėmesys, kurio šie nesulaukia mokyklose, todėl vaikų dienos centras – itin reikšminga vieta, kurioje savanoriai ir socialiniai darbuotojai vaikams padeda ruošti namų darbus, organizuoja įvairias neformalias veiklas, moko kalbų, lavina socialinius įgūdžius, veda dailės terapijos užsiėmimus ir diskusijas.

Susitikimo metu centro darbuotojos susilaukė daug klausimų, studentai pasidalino savo mintimis apie savanorystės svarbą.