Baigėsi trejus metus vykęs projektas EIPTE Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education (EIPTE) / Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime, kurio pagrindinis tikslas buvo diegti ir pagerinti verslumo kompetencijų ugdymą aukštosiose mokyklose, ypač rengiant pradinio ugdymo pedagogus. Projekto metu įgyvendinta daug prasmingų veiklų, išbandytos įvairios verslumo ugdymo priemonės, sukurti intelektiniai produktai, atlikti tyrimai, pasidalinta gerąja patirtimi, užmegzti glaudesni kontaktai su užsienio partneriais. Projekto dėka tarptautinę patirtį įgijo keli šimtai būsimų pradinio ugdymo pedagogų. Projekto sukurtus produktus (dalis yra išversti ir į lietuvių kalbą) galima rasti svetainėje www.eipte.eu, kuri veiks dar kelerius metus. Skatiname ja naudotis, visų pirma, pedagogų rengėjus bei tęstinio profesinio pedagogų rengimo programų vykdytojus, ieškančius idėjų, kaip tobulinti besimokančiųjų pasirengimą ugdyti verslumą pradinio ugdymo lygmenyje. Plačiau apie projekto raidą skaitykite čia.