2017 m. vasario 8 d. Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Žiedas“ vyko tarptautinė metodinė – praktinė konferencija ,,Sveikatos stiprinimo aktualijos ir darželio bendruomenės fizinis aktyvumas“.

PARTNERIAI: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Masinio futbolo asociacija, Lietuvos policija, Vilniaus kolegija.

Konferencijos atidarymo metu Vilniaus lopšelio – darželio ,,Žiedas“ direktorė Česlava Orlovska bei masinio futbolo asociacijos direktorius Vaidotas Rastenis linkėjo pranešėjams sėkmės pristatant savo patirtis ugdant vaikų sveikatingumą, o dalyviams – turiningų sportinių pratybų.

Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai iš Lietuvos, Latvijos, respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) narės ir konferencijos partneriai. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto bendruomenė, viena iš konferencijos partnerių, puoselėja dėstytojų ir studentų sveikatingumą, nuolat siekia sistemingos ir kryptingos fizinės veiklos organizavimo, propaguoja sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, siekia fizinių, psichinių ir socialinių galių darnos.

Fakulteto patirtis pristatyta stendiniame pranešime ,,Sveikatingumo mankšta – universali priemonė skatinti bendruomenės fizinį aktyvumą“. Apie Sveikatingumo mankštų veiklas, sveikatingumo paskaitas fakultete,  ėjimo varžybas „Ėjimas – kelias į šeimą“,  kuriose dalyvavo Vilniaus kolegijos studentai bei dėstytojai, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada 2016“ renginį, vykdytą bendradarbiaujant su Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centru pristatė lektorės Vilija Gerasimovičienė ir Renata Kondratavičienė.

Lektorės akcentavo, kad sveikatingumas, skatinamas kuo įvairesniais būdais ir formomis, turi didžiulę reikšmę visos bendruomenės fizinei, emocinei ir socialinei sveikatai, skatina mąstymo procesą, suvienija bendruomenę ir yra viena iš laimingo gyvenimo sudedamųjų dalių.

Antroje konferencijos dalyje vyko pratybos ,,Integruotas smulkiosios motorikos lavinimas kūno kultūros užsiėmimų metu“, kurias organizavo RIUKKPA jungtinė komanda. Vilniaus lopšelio darželio ,,Žiedas“ komanda demonstravo mažojo futboliuko žaidimo subtilybes, atskleidžiant kokia turi būti “Aktyvi darželio bendruomenė – aktyvūs, stiprūs ir sveiki vaikai”.