Gruodžio 13 d. Lietuvos sporto universitete (LSU) įvyko respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) organizuota teorinė-praktinė konferencija „Kūno kultūra ikimokykliniame amžiuje“, kurioje dalyvavo daugiau nei 180 respublikos pedagogų.

Pastebima, kad planuodami ugdymo procesą ir turinį, pedagogai susiduria su tam tikromis problemomis: Lietuvoje nėra išsamių rekomendacijų kaip planuoti kūno kultūros užsiėmimus, kai kurie pedagogai dirba pagal savo pačių sukurtas kūno kultūros ugdymo programas, kiti vadovaujasi įstaigos programomis. Todėl konferencijoje nagrinėta daugeliui pedagogų aktuali ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros ugdymo(si) proceso planavimo ir vertinimo tema, aptarti tam tikrų modelių privalumai ir trūkumai, ieškota sąlyčio taškų vieningos sistemos kūrimui.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė” auklėtoja-metodininkė, pedagogikos fakulteto dėstytoja Vilija Gerasimovičienė pristatė įstaigos rekomendacinį kūno kultūros ugdymo(si) proceso planavimo ir vertinimo modelį. Nagrinėta Šiaulių regiono lopšelių-darželių planavimo ir vertinimo metodika bei atskleistos Kauno ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio įžvalgos vaikų kūno kultūros ugdymo(si) proceso planavimui ir vertinimui. Praktinėse pratybose pristatyti žaidimai su įvairiomis sporto priemonėmis skirti vaikų kompleksinių fizinių ypatybių lavinimui, demonstruota smulkiosios motorikos ir ritminio šokio integracija į kūno kultūros užsiėmimų turinį, laisvo muzikalaus judesio ugdymo metodika.

Ši jau trečioji RIUKKPA rengiama konferencija pasižymėjo puikiu organizuotumu,, įtraukiančiais praktiniais užsiėmimais, užtikrinant savalaikį pedagogų kvalifikacijos kėlimą, skatinant kūno kultūros veiklos metodinę sklaidą, dalijantis gerąja darbo patirtimi ugdant sveikus, kūrybingus ir aktyvius vaikus nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

 

Pedagogikos fakulteto dėstytoja Vilija Gerasimovičienė

 

foto1-161219

foto2-161219

foto3-161219