Projektas „Tęsk“

JEIGU ESATE ĮGIJĘ PEDAGOGO KVALIFIKACIJĄ IR NORITE ĮGYTI IKIMOKYKLINIO AR PRADINIO UGDYMO PEDAGOGUI REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ BEI TEISĘ DIRBTI ŠIOSE SRITYSE,

PROJEKTAS „TĘSK“ – GALIMYBĖ KAIP TIK JUMS!

Vilniaus kolegija yra viena iš Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo projekto „TĘSK“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, partnerė.

Projekto metu skirtingos aukštosios mokyklos įgyvendina pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykinės ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju.

Vilniaus kolegijoje galite įgyti ikimokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo pedagogo darbui reikalingas kompetencijas.

Šios studijos neteikia laipsnio, tačiau studijuodami modulį įgysite būtinas kompetencijas numatytoje srityje. Į programą priimami:

  • aukštojo mokslo išsilavinimą ir pedagogo / mokytojo kvalifikaciją turintys asmenys;
  • asmenys, jau dirbantys ugdymo įstaigoje arba savo karjerą planuojantys susieti su darbu ugdymo įstaigoje;
  • motyvuoti, turintys galimybę dalyvauti paskaitose, seminaruose bei atlikti praktines užduotis asmenys.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto siūlomi moduliai rengia modernius švietėjus, išmanančius ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogikos teorijas, gebančius jomis grįsti savo praktinę veiklą. Studijose daug dėmesio skiriama vaikų pažinimui pagal amžiaus tarpsnius, praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti.

Pradinio ugdymo programa supažindins su integruoto dalykinio ugdymo didaktikos galimybėmis, atliepiančiomis ugdymo turinio atnaujinimą ir šiuolaikinio besimokančiojo poreikius.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos modulių klausytojai taip pat studijuos priešmokyklinio ugdymo pedagogikos dalyką ir įgis teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo mokytoju.

Dokumentų pateikimas:

  • Užpildyta paraiškos forma (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas, pasirašytas pareiškėjo).
  • Darbdavio rekomendacija (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).
  • Pedagogo/Mokytojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas diplomas, pažymėjimas).
  • Paraiškos bus priimamos nuo š. m. balandžio 27 iki gegužės 22 d. imtinai elektroniniu paštu tesk.viko@gmail.com
  • Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
  • Paraiškoje nurodytu el. paštu bus siunčiama informacija apie atrankos rezultatus ir etapus.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis:
Projekto „TĘSK“ veiklų ekspertė Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė
tel.: +37060117028
el. paštas tesk.viko@gmail.com