Vadybos krypties gretutinė studijų programa

logo

Vilniaus kolegijos studentai, įstoję į Socialinės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programas turės galimybę studijuoti gretutinę vadybos studijų programą. Absolventai įgis dvigubą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį – pedagogo (Socialinės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programų) ir vadybos. Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos absolventai įgis ne tik Gestų kalbos profesinis bakalaurą , bet ir vadybos kvalifikacinį laipsnį.

Baigę gretutines vadybos krypties studijas absolventai gebės:

  • įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes;
  • atlikti verslo situacijos analizę;
  • planuoti ir organizuoti verslo įmonės darbą;
  • kurti, pristatyti ir parduoti paslaugas;
  • kontroliuoti turimus materialiuosius ir finansinius išteklius;
  • analizuoti bei vertinti verslo įmonės veiklos rodiklius ir plėtros galimybes;
  • kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, spręsti problemas;
  • dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai;
  • naudotis šiuolaikinėmis technologijomis;
  • sukurti asmeninės veiklos ir tobulėjimo programą.

Ypač didelis dėmesys bus skiriamas studentų bendrųjų gebėjimų tokių kaip komunikabilumas, verslumas, organizuotumas, iniciatyvumas, analitinis mąstymas, kūrybiškumas lavinimui.

Gretutines studijas studentai pradės studijuoti nuo 1-ojo semestro. Studijos truks 3 metus. Gretutinės studijos mokamos.

Studentai studijuos šiuos vadybos krypties modulius:
1. Ekonomika – 10 kreditų
2. Vadyba – 10 kreditų
3. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas – 10 kreditų
4. Rinkodara – 10 kreditų
5. Profesinė praktika – 15 kreditų
6. Baigiamasis darbas – 5 kreditai
Iš viso: 60 kreditų