Vadybos krypties gretutinė studijų programa

logo

Vilniaus kolegijos studentai, įstoję į Vaikystės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Lietuvių gestų kalbos vertimo ar Socialinio darbo studijų programas turės galimybę studijuoti gretutinę vadybos studijų programą. Absolventai papildomai įgis ir vadybos kvalifikacinį laipsnį.

Baigę gretutines vadybos krypties studijas absolventai gebės:

  • įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes;
  • atlikti verslo situacijos analizę;
  • planuoti ir organizuoti verslo įmonės darbą;
  • kurti, pristatyti ir parduoti paslaugas;
  • kontroliuoti turimus materialiuosius ir finansinius išteklius;
  • analizuoti bei vertinti verslo įmonės veiklos rodiklius ir plėtros galimybes;
  • kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, spręsti problemas;
  • dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai;
  • naudotis šiuolaikinėmis technologijomis;
  • sukurti asmeninės veiklos ir tobulėjimo programą.

Ypač didelis dėmesys bus skiriamas studentų bendrųjų gebėjimų (komunikabilumas, verslumas, organizuotumas, iniciatyvumas, analitinis mąstymas, kūrybiškumas) ugdymui.

Gretutines studijas studentai pradės studijuoti nuo 1-ojo semestro. Studijos truks 3 metus. Gretutinės studijos mokamos.

Studentai studijuos šiuos vadybos krypties modulius:
1. Ekonomika – 10 kreditų
2. Vadyba – 10 kreditų
3. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas – 10 kreditų
4. Rinkodara – 10 kreditų
5. Profesinė praktika – 15 kreditų
6. Baigiamasis darbas – 5 kreditai
Iš viso: 60 kreditų