2017 m. Lapkričio – Gruodžio mėn. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Pradinio ugdymo studijų programos antro kurso studentės (PU16) ir dėstytoja Renatos Kondratavičienė dalyvauja dviejų dalių „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairių“ kvalifikacijos tobulinimo programoje. Mokymus veda doc. dr. Vitalija Gražienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto docentė bei Elena Markevičienė – Vilniaus lopšelio darželio „Lazdynėlis“ direktorė. Pirmoje mokymų dalyje, vykusioje 2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus lopšelyje darželyje „Lazdynėlis“, dalyvės pastiprino praktinius įgūdžius: Vaiko pažinimas; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymo gairės; Priešmokyklinio ugdymo(si) strategijos; Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas.

Plačiau apie programą čia…