Programos trukmė – 2017 m. lapkričio 24 d. ir 2017 m. gruodžio 1 d. nuo 9:00 val. iki 17:00 val.

Mokymų vieta – Vilniaus lopšelis darželis „Lazdynėlis“, Šiltnamių g. 36, Vilnius.

Reikalavimas mokymų dalyviams:

pradinio ugdymo pedagogo arba ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

Mokymus ves:
Doc. dr. Vitalija Gražienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto docentė.
Elena Markevičienė – Vilniaus lopšelio darželio „Lazdynėlis“ direktorė.

Kvalifikacijos tobulinimo programos anotacija:

„Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairių“ kvalifikacijos tobulinimo programa yra Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto vykdomos Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos (653X12007) Priešmokyklinio ugdymo pedagogikos specializacijos dalis.

Mokymų temos:

  • Vaiko pažinimas.
  • Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymo gairės.
  • Priešmokyklinio ugdymo(si) strategijos.
  • Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas.

Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 40 val., dalyviams bus pateikta metodinė medžiaga.

Baigiamasis vertinimas:

Savarankiškai parengtas ir viešai pristatytas projektas.
Sėkmingai parengusiems ir apgynusiems projektą mokymų dalyviams bus išduotas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, kuriame bus nurodyta, jog asmuo įgijo kompetencijas dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Kvalifikacijos tobulinimo programos kaina: 100 €.

Gavėjo rekvizitai:
Vilniaus kolegija
Įmonės kodas 111965131
AB SEB bankas LT76 7044 0600 0147 2160
Suma – 100 €
Mokėjimo paskirtis – už „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairių“ kvalifikacijos tobulinimo programą.

Dalyviai registruojasi iki 2017-11-18 Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto tinklapyje paskelbtoje registracijoje.
Daugiau informacijos suteiks Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto raštinės vedėja, el. p. administracija@pdf.viko.lt, tel. (8 5) 219 16 30.

 

Registruotis į mokymus čia…

 

VILNIAUS KOLEGIJOS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Viešoji įstaiga, Palydovo g. 29, LT- 11107 Vilnius, tel. (8 5) 219 1630,
faks. (8 5) 219 1635, el.p. administracija@pdf.viko.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111965131