Ieva Stelmokienė

Ieva Stelmokienė baigė Gestų kalbos studijų programą. „Iki šiol VIKO yra vienintelė aukštoji mokykla, kurioje galima įgyti gestų kalbos vertėjo specialybę. Šis mano žingsnis buvo apgalvotas, dar būdama vienuoliktokė žinojau, kur stosiu. Tačiau net aiškus apsisprendimas manęs neapsaugojo nuo dvejonių dėl ateities, pasirinktos studijų programos, bet puiki Vilniaus kolegijos atmosfera, jauni ir energingi dėstytojai, nauji mokymo ir mokymosi metodai, šiltas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp dėstytojų ir studentų, puikiai organizuotos praktikos, gestų kalbos studijų kokybė dvejones išslkaidė. Treji studijų metai pralėkė nepastebimai.
Buvau pažangi, stropi, atsakinga, aktyvi studentė, manau, kad šios priežastys ir lėmė tai, jog II studijų kurse, vieno iš specialybės dėstytojų buvau pakviesta prisidėti prie lietuvių gestų kalbos žodyno rengimo. Nedvejodama sutikau. Esu dėkinga dėstytojams už palaikymą, paskatinimą, už tai, kad patikėjo manimi ir įvertino mano gebėjimus.
Tad, baigusi Vilniaus kolegiją, jau turėjau nuolatinį darbą, susijusį su įgyta profesija. Taip pat tais pačiais metais, kai baigiau kolegiją, buvau pakviesta dirbti joje gestų kalbos lektore.
Šiuo metu dirbu Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre Gestotyros ir metodinių priemonių rengimo skyriuje vedėja bei Vilniuas kolegijos Pedagogikos fakulteto gestų kalbos lektore, t.y. mokau gestų kalbos būsimuosius lietuvių gestų kalbos vertėjus.
Esu dėkinga dėstytojams už tai, kad atvėrė duris į pasaulį. Studijos pakeitė mano gyvenimą iš esmės: suformavo mano pasaulėžiūrą, išmokė ,,amato“, paskatino siekti savo tikslų ir išmokė pasitikėti savo jėgomis.“