Ankstyvasis amžius – metas, kai vaikai noriai ir džiaugsmingai atkartoja judesius iš juos supančios artimiausios aplinkos. Pirmų trijų metų patirtis vaikams labai svarbi, nes šiuo amžiaus tarpsniu formuojasi vaiko fizinės raidos ir ugdymo(si) visą gyvenimą pagrindai.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias metas ugdytis vaikų vertybinėms nuostatoms kūno kultūros ir sveikatos ugdymo srityse. Rytinė mankšta, kūno kultūros valandėlės, sporto šventės, judrios pramogos ir aktyvi veikla lauke šio amžiaus vaikams teikia džiaugsmo, tenkina judėjimo poreikį. Tačiau pastebima, kad pedagogams trūksta praktinių žinių apie vaikų kūno kultūrą ir fizinio ugdymo(si) skatinimo būdus.

Vasario 22 d. lopšelyje-darželyje „Pušaitė“ siekiant atskleisti kūno kultūros naudą vaikams bei patarti, kaip pedagogams sėkmingai planuoti ir organizuoti įvairias veiklas darželiuose surengta gerosios patirties sklaida „Vaikų fizinis ugdymas ir jo organizavimo metodai darželyje“.

Užmegzti bendradarbiavimą ir semtis gerosios patirties atvyko 14 pedagogių iš 7 Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, taip pat Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Ramutė Skrickienė ir Panevėžio rajono Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Algė Verbiejienė. Pristatyti trys praktiniai užsiėmimai su lopšelio-darželio ugdytiniais: „Fizinis ugdymas ankstyvajame amžiuje“, „Ikimokyklinukų kūno kultūros valandėlė“, „Įvairių fizinių veiklų integravimas priešmokykliniame amžiuje“.

Mankštose, siužetiniuose pratimuose, judriuosiuose žaidimuose ir estafetėse dalyvavo lopšelio-darželio „Pušaitė“ socialinio partnerio Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos ir Pradinio ugdymo studijų programų pirmo, antro kurso iniciatyviosios studentės Deimantė Katkauskaitė, Indrė Eimanavičiūtė, Kristina Geradavičiūtė, Eglina Sargūnaitė.

Veiklose atskleistos įvairios kompetencijos, kurios skatino vaikus bendradarbiavimo, kūrybiškumo, inspiruoto ir savaiminio judėjimo, leidžiančio pasitikėti savo jėgomis, žaisti drauge ir formuoti naujus įgūdžius.

Pedagogikos fakulteto dėstytoja Vilija Gerasimovičienė

Nuotraukų autorė Vilniaus lopšelio-darželio auklėtoja Ingrida Rimavičiūtė