Tai, kad vienintelė Vilniaus kolegija rengia lietuvių gestų kalbos vertėjus, žinoma visiems tuo besidomintiems. Ne vienerius metus bendradarbiaudami su užsienio partneriais gestų kabos vertėjų rengėjai ne kartą girdėjo, jog yra vieni iš pažangiųjų Europos gestų kalbos vertėjų rengėjų.

Nors Lietuvos patirtis nėra tokia didelė kaip kitų Europos valstybių, per 25 metus padaryta pažanga ir pasiekimai leidžia dalytis gerąja praktika, ypač su kaimyninėmis valstybėmis. „Jūs – mūsų kaimynai ir draugai, todėl džiaugiamės galėdami mokytis iš Jūsų. Lietuvos patirtis mums artima,“ – taip Lietuvos delegacijos dalyvavimą Minske, Baltarusijoje gruodžio 5 d. vykusioje šiame regione pirmoje tarptautinė praktinėje konferencijoje „Gestų kalba ir kurčiųjų teisės į švietimą, kultūrą ir socialinę lygybę“ komentavo Baltarusijos kurčiųjų draugijos pirmininko pavaduotoja Svyatlana Haneyeva.

Konferenciją organizavo Baltarusijos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Baltarusijos kurčiųjų draugija. Ji skirta aptarti kurčiųjų teisėms Tarptautinės neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Baltarusijoje kontekste. Baltarusijai ratifikavus minėtą konvenciją buvo atlikta teisės aktų pakeitimų, kurie turėtų užtikrinanti kurčiųjų teises įvairiose gyvenimo srityse. Tačiau teisės aktų pakeitimai neužtikrina tinkamo jų įgyvendinimo. Būtina keisti visuomenės bei valdžios institucijų požiūrį į asmenis su klausos negalia, gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą. Konferencijoje dalyvavo ministerijų darbuotojai, valdžios atstovai, regioninių valdžių atstovai, specialistai, politikai, įvairių tarnybų darbuotojai, savivaldos atstovai ir kiti šia tema besidomintys specialistai.

Tarptautinė konferencija skirta aptarti situacijai Baltarusijoje bei pristatyti gerąją Europos valstybių patirtį plėtojant paslaugas kurtiesiems, vystant gestų kalbą, užtikrinant tinkamas gestų kalbos vertimo paslaugas bei vertimo paslaugų specialistų rengimą. Konferencijoje pranešimus skaitė atstovai iš Pasaulio kurčiųjų federacijos, JAV, Švedijos, Vengrijos, Rusijos, Ukrainos, Moldavijos ir Kazachstano.

Konferencijoje buvo pakviesta dalyvauti ir Lietuva. Lietuvos delegaciją sudarė net trijų įstaigų atstovai. Gestų kalbos vertimo paslaugų sistemą Lietuvoje pristatė Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Danguolė Dragūnienė bei vyresnioji vertėja Beata Soroko. Su gestų kalbos vertėjų rengimu Lietuvoje supažindino Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė ir Socialinės gerovės katedros vedėja doc. Dalia Kačinaitė – Vrubliauskienė. Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklą ir patirtį atstovaujant kurčiųjų teises pristatė Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos narys Arūnas Bražinskas.