2019 m. kovo 26–28 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojos Agnė Grušauskaitė, Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė, Aušra Simoniukštytė ir Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytojos Daiva Treznevičiūtė ir dr. Simona Paulikienė dalyvavo Tarptautinėje tėvystės programoje, kuri vyko Maltos universitete ir buvo skirta „Tėvystės paribyje“ temai. Trijų dienų trukmės mokymuose kartu su Vilniaus kolegijos dėstytojais dalyvavo įvairių Europos universitetų ir universitetinių kolegijų dėstytojai ir studentai. Mokymų metu vyko seminarai su tėvais iš socialiai pažeidžiamų grupių, dalyviai klausė paskaitas apie problemas, su kuriomis susiduria visuomenės pakraščiuose dėl skurdo, etninės kilmės, migracijos, šeimos narių negalios ar priklausymo lytinėms mažumoms atsidūrusios šeimos. Seminarų ir refleksijų metu buvo mokomasi identifikuoti ir atsižvelgti į įvairius veiksnius, lemiančius socialinę atskirtį bei priemones, kurios padėtų įgalinti tėvus bei sumažinti šeimų atskirtį socialinio darbo, sveikatos priežiūros paslaugų ir švietimo srityse.

VIKO PDF dėstytoja Agnė Grušauskaitė pranešime „Empowering Fatherhood in Prison Setting“  aptarė vyrų kalinių tėvystės sampratas ir praktikas kalėjime, Aušra Simoniukštytė pranešime „Communication and Collaboration Between Professionals and Families with Different Backgrounds: the Case of Roma in Lithuania“  pristatė romių motinų lūkesčius su jų vaikais dirbančių pedagogų ir socialinių darbuotojų atžvilgiu.

Renginio metu įvyko Tarptautinę tėvystės studijų programą įgyvendinančių universitetų konsorciumo susitikimas, kurio metu buvo aptariamas tolesnis Tarptautinio tėvystės kurso įgyvendinimas, naujų šalių narių priėmimas į konsorciumą, konsorciumo narių straipsnių rinkinio rengimas leidybai, būsimos intensyvios tėvystės studijų savaitės, vyksiančios lapkritį Notingemo Trento universitete (Jungtinė Karalystė) programa ir kiti aktualūs klausimai.

Tarptautinė tėvystės programa yra vykdoma jau 6 metus, tačiau oficialiai bendradarbiavimo memorandumą  visos šalys pasirašė 2017 m. balandžio–gegužės mėnesiais. Lietuvai Tarptautinės tėvystės programos konsorciume atstovauja Vilniaus kolegija. Kartu Tarptautinę tėvystės programą įgyvendina Maltos universitetas, Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė), Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Leuven-Limburgo universitetinė kolegija (Belgija), HOWEST universitetinė kolegija (Belgija), Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija).

Projektą finansuoja pačios aukštosios mokyklos, pasirašiusios Memorandumą ir tokiu būdu tapusios Tėvystės konsorciumo narėmis.

Konsorciumas įgyvendina jungtinę tėvystės studijų programą, vykdomą nuotoliniu būdu ir per tarptautines intensyvias studijų savaites, kurias dukart per metus įsipareigojo organizuoti šalys partnerės. Vilniaus kolegiją konsorciume atstovauja Pedagogikos fakulteto dėstytoja ir projektų vadovė Aušra Simoniukštytė.

Kviečiame žiūrėti trumpą reportažą apie intensyvią studijų savaitę…