Vilniaus kolegijos projektų vadovas Mikas Balkevičius, Pedagogikos fakulteto lektorius Valdemaras Šoblinskas ir Sveikatos priežiūros fakulteto lektorė Viktorija Kielaitė 2016 m. birželio 9-15 dienomis dalyvavo „Erasmus+“ jaunimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos projekte „Where is the Loterry?“ Iskare, Ispanijoje. Pagrindinis projekto tikslas – išmokyti jaunimo darbuotojus parengti sėkmingus Europinius projektus. Pagrindinė mokymų projekto mintis – projekto laimėjimas nepriklauso nuo sėkmės, tačiau yra kruopštaus, atsakingo, komandinio darbo rezultatas.

Projektų rengimo mokymus vedė patyrę asociacijos „DESES-3“ darbuotojai iš Valadolido. „Erasmus+” ekspertai organizavo mokymus projektų valdymo ciklo temomis – nuo projekto idėjos generavimo iki projekto kokybės vertinimo. Mokymuose dalyvavo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Maltos, Estijos, Kroatijos, Portugalijos, Čekijos, Graikijos, Ispanijos. Asociacijos „DESES-3“ ekspertai taikė neformaliojo mokymosi strategiją panaudodami minčių lietaus, inscenizacijos, projektų modeliavimo, euristinio pokalbio, darbo komandoje, ledlaužio, grupinės refleksijos, atvejo analizės ir kitus metodus.

Vilniaus kolegijos atstovai mokymų metu pristatė savo instituciją, projektinio darbo patirtį, aktyviai dalyvavo komandiniame darbe inicijuojant projekto idėjas, modeliuojant projektų rengimo ir įgyvendinimo strategijas; pristatė lietuvių kultūrinį ir kulinarinį paveldą tarpkultūrinio vakaro metu. Mokymosi dalyviai iš Lietuvos stažuotės metu užmezgė naudingus ryšius su partneriais iš Ispanijos, Graikijos, Maltos, Čekijos, Kroatijos, Estijos naujiems „Erasmus+“ projektams inicijuoti ir vykdyti.

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius pabrėžė, kad Vilniaus kolegijos atstovų dalyvavimas „Erasmus+“ jaunimo darbuotojų mokymo projektuose labai vertingas, nes įtraukia Vilniaus kolegijos fakultetų darbuotojus į bendrą projektinę veiklą. Tai puiki tarpfakultetinio bendradarbiavimo, projektinių iniciatyvų raiška, kuri yra naudinga tiek savo dalykiniu turiniu, motyvacine galia, tiek prasiplėtusiais ryšiais su socialiniais partneriais iš įvairių Europos Sąjungos šalių. Naujai užmegztų ryšių su tarptautiniais socialiniais partneriais dėka bus inicijuojami ir vykdomi nauji „Erasmus+” programos projektai.

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4

Foto5

Foto6

Foto7