Vilniaus kolegijos projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius, Pedagogikos fakulteto darbuotojos Aušra Simoniukštytė ir Agnė Grušauskaitė, Socialinio darbo programos studentė Ramunė Kuklienė, socialiniai partneriai iš VŠĮ „Padėk pritapti“ Živilė Aleksiūnaitė, Inga Kreivėnaitė bei Romų bendruomenės atstovai Božena Karvelienė ir Leonidas Kasparavičius 2016 m. spalio 8-14 dienomis dalyvavo „Erasmus+” programos  Strateginių partnerysčių projekto suaugusiųjų mokymo vizite „Forum-Romanum“ Viko Ekvensėje, Italijoje.

Suaugusiųjų mokymosi vizito tikslas – įgyti žinių ir įgūdžių organizuoti inscenizacijas dirbant su romų bendruomenės atstovais bei sukurti scenarijus, atspindinčius romų bendruomenės problemas, siekiant tas problemas reflektuoti bei pateikti įžvalgas jų sprendimui.

Suaugusiųjų mokymosi vizitą organizavo projekto partneris „AGITA“ – viena didžiausių teatro asociacijų Italijoje, kurie sukūrė unikalią programą mokymosi kurso dalyviams. Asociacijos prezidentė Loredana Perissinotto akcentavo, kad dauguma tarpkultūrinių konfliktų kyla dėl vertybinių konfrontacijų, kurias inscenizacijos metu reikia nepaaštrinti, bet ieškoti bendrų  saitų, jungiančių  skirtingas kultūras ir etnines  grupes. Todėl pačios inscenizacijos tikslas – ne tiek ieškoti ar išryškinti tam tikrus konfliktus, kiek yra  nuolatinis ieškojimas bendrų visus žmones jungiančių saitų. „AGITA“ asociacijos teatro specialistai, pasitelkę neverbalinius teatrinius žaidimus, įtraukė visus mokymosi dalyvius į bendras inscenizacijas, apjungiančias žmogiškųjų poreikių, jo jausmų, vertybių raišką, kurių kontekste buvo ieškoma bendro žmogaus paveikslo, išsklaidant visus vertybinius prieštaravimus tarp skirtingų kultūrų, etninių grupių bei individų.

Teatrinėse inscenizacijose dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos (VK), Vengrijos (Mostart), Bulgarijos (UYC) ir Italijos (AGITA), kurie vaidino Italijos teatro virtuozų paruoštose meninėse programose. Teatriniai žaidimai paliko gilų, jaudinantį įspūdį  mokymosi kursų dalyviams. Naujai įgyta teatrinių inscenizacijų patirtis bus panaudota kuriant metodinę priemonę, dirbant su romų bendruomenės atstovais.

Kuriamos metodinės neformaliojo mokymosi priemonės bus aktyviai naudojamos Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos studijų programos dėstytojų ir studentų, dirbančių su romų bendruomenės vaikais ir suaugusiaisiais.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projektą „Forum-Romanum“ (2015-1-LT01-KA204-013494) koordinatoriaus teisėmis. Projekto šalys-partnerės Vengrija (MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet); Bulgarija (United Youth Council Association) ir Italija (Associazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca della Cultura Teatrale nella Scoula e nel Sociale).

eskizas-161020