Mokykloje yra specialiojo ugdymo klasės, pavieniai specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai lanko bendrojo ugdymo klases.

Susidomėjusius prašome kreiptis:

Mindaugo g. 9, LT – 03225 Vilnius

Tel. (8 5) 2652383

el.paštas.: direktore@mindaugo.vilnius.lm.lt