2021 m. liepos 14 d. Pabėgėlių priėmimo centras Rukloje, vykdydamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje“ (Nr. PMIF-2,1-6-K-01-005), organizavo dienos stovyklą jaunimui iš trečiųjų valstybių ir asmenų be pilietybės, kurie prašo prieglobsčio Lietuvoje. Dienos stovyklos mokymus vedė VIKO PDF pradėjusi dirbti psichologijos dėstytoja Alina Martinkutė-Vorobej ir Socialinės gerovės katedros dėstytoja Aušra Simoniukštytė. Mokymų tikslas – sociokultūrinis ugdymas, bendravimo įgūdžių tobulinimas ir asmens motyvavimas, siekiant mažinti užsieniečių socialinę atskirtį, stabilizuoti jų emocinę būklę, skatinti pozityvų mąstymą ir bendravimą, ir tokiu būdu prisidėti prie sėkmingos pabėgėlių integracijos.

Nuotraukose – mokymų akimirkos.