VERTIMO KRYPTIES (LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMAS) VERTINIMAS VILNIAUS KOLEGIJOJE

2021 m. lapkričio  16  d.

VILNIUS

Grupės vadovas: Doc. dr. Jurgita Mikelionienė
Grupės nariai Doc dr. Lina Miltenienė,
Ramunė Leonavičienė, socialinių partnerių atstovė;
Evelina Žukauskaitė, studentų atstovė.
Vertinimo koordinatorius:

 

Vilniaus kolegijos kontaktinis asmuo:

Dr. Ona Šakalienė

o.sakaliene@skvc.lt tel.

Dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė

d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 VIZITO DARBOTVARKĖ

Lapkričio 16 d., antradienis

Vizitas Vilniaus kolegijoje

08.45–09.00 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos
09:00–09.30 Susitikimas su administracija  + Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, kurią nurodys ekspertai.
09.30–09.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas
09.45–10.30 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, baigiamųjų egzaminų medžiagos.                                                                                                                                                                  
10.30–10.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas
10.45–11.30 Susitikimas su dėstytojais.                                                                                  
11.30–11.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas
11.45–12.15 Susitikimas su studentais ir studentų atstovybės nariais.                                    
12.15–13.15 Pietūs
13.15–13.45 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais.
13.45–14.15 Pertraukėlė  ir Uždaras ekspertų grupės posėdis
14.15–14.30 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu