2019 m. gegužės 16 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas organizavo respublikinę konferenciją „Moteris – socialinio verslo kūrėja: Hillary projekto patirtis“, kurioje išrinkti geriausi nacionaliniame moterų įkurtų startuolių konkurse pristatyti socialinio verslo projektai.

Konferencijoje pranešimus skaitė iškilios moterys verslininkės – socialinio verslo kūrėjos: asociacijos „Lithuanian ICT Cluster“ eksporto ir plėtros vadovė, VšĮ „Versli Lietuva“ verslo konsultantė Irmina Valytė; knygų regintiems ir neregiams projektų autorė, viena iš socialinio verslo pradininkių Lietuvoje, 2016 m. Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose pelniusi Metų proveržio nominaciją VšĮ „Verslas ar menas“ direktorė ir leidėja Eglė Jokužytė; vienintelės Lietuvoje mokyklos, nuosekliai ugdančios mokinių verslumą – Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Lincevičienė; Edukacinio bendruomenės centro „Miesto laboratorija“ įkūrėja ir projektų vadovė, sugebėjusi suburti Vilniaus m. Antakalnio mikrorajono bendruomenę Goda Sosnovskienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto lektorė, studenčių, kūrusių socialinio verslo idėjas, kuratorė Asta Januškevičiūtė; Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė ir „Hillary“ projekto vadovė Aušra Simoniukštytė; socialinio verslo projektų pristatymą moderavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Loreta Trakinskienė. Sveikinimo žodį tarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė ir Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis. Konferencijoje buvo aptarti moterų įgalinimo versle klausimai, socialinio verslumo aktualumas darnios plėtros politikos kontekste, verslumo ugdymo klausimai, trumpai pristatyta Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Hillary virtuali bendruomenė moterų socialiniam verslumui skatinti“ patirtis, ugdant socialinio verslo plėtotei būtinas kompetencijas.

Minėtame projekte be Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto, dalyvauja Valladolido universitetas (Ispanija), Eurocrea Merchant SRL (Italija), Stichting Business Development Friesland (Nyderlandai), Grinvičo universitetas (Jungtinė Karalystė), European Centre for Women and Technology (ECWT) (Norvegija), Babele Create Together SRL (Rumunija). Projekto tikslai – formuoti studenčių socialinio verslumo mąstyseną, verslumo įgūdžius ir gebėjimus, skatinti ir remti studenčių iniciatyvą ir kūrybiškumą įgyvendinant socialines inovacijas. Projektu siekiama sukurti inovatyvų internetinį socialinio verslumo ugdymo modelį, jį integruoti į studijas ir taip padidinti studenčių įsidarbinimo galimybes bei prisidėti prie lyčių lygybės plėtros visuomenėje. Projekto metu buvo sukurta tarptautinė internetinė platforma, kurioje socialinio verslo entuziastai gali diskutuoti apie inovatyvias verslo idėjas, siekiant įdiegti jas į rinką.

Projekto tikslinė grupė – humanitarinių ir socialinių studijų programų baigiamųjų kursų studentės, studijuojančios pedagogiką, menus, kitus humanitarinius ar socialinius mokslus, kurių metu, tikėtina, neįgyja verslumo pagrindų.
Projekto partneriai sukūrė virtualų socialinio verslumo įgūdžių ugdymo kursą. Užregistravusios socialinio verslo projekto idėją sutelktinio bendradarbiavimo platformoje Babele studentės yra žingsnis po žingsnio lydimos iki pilno savo idėjos parengimo įgyvendinimui. 2019 m. gegužės 16 d. konferencijos metu buvo surengtas Nacionalinis Moterų įkurtų startuolių konkursas, kuriame buvo pristatytos virtualų socialinio verslumo kursą baigusių studenčių verslo idėjos ir išrinkti trys geriausi projektai. Pirmos vietos laimėtoja pakviesta dalyvauti Nyderlanduose 2019 m. birželio 20–21 d. vyksiančiame Europiniame moterų įkurtų startuolių konkurse „EUROPEAN CUP“.

Nacionalinio konkurso laimėtojas vertino komisija: Eglė Jokužytė, Asta Januškevičiūtė, Liucija Jasiukevičienė, Eliza Norkuvienė, Goda Sosnovskienė, Loreta Trakinskienė bei Irmina Valytė.

Laimėjo projektai „Riedučių parkas aktyviam laisvalaikiui“ (autoriai – Ignas Gaina ir Rasa Mačiuikaitė), „Užimtumo centras bendruomenei“ (Alina Raciūtė ir Benas Masys), „Viešbutis ,,Baltas pūkas“ (Živilė Jakštaitė, Žaneta Žeimytė, Greta Drevininkaitytė).

Moterų įkurtų startuolių konkurso komisijos narės (iš kairės į dešinę): Irmina Valytė, Goda Sosnovskienė, Asta Januškevičiūtė, Eglė Jokužytė, Eliza Norkuvienė, Liucija Jasiukevičienė, Loreta Trakinskienė