Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė LEU tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslu grįsto švietimo link“ skaitė pranešimą tema „Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką „Eduka klasė“. Pranešėja pristatė leidyklos „Šviesa“ sukurtą „EDUKA klasė“ aplinką bei jos taikymo galimybes diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį.