2023 m. spalio 11 d. Tarptautinio į tėvus orientuotų studijų ir tyrimų tinklo (TITOSITT) atstovai prof. dr. Carmel Borg, Wim Goossens, Gert Houben, Liesbeth Lenie, Griet t’Servranckx ir Hilde van Schaeren lankėsi Europos Parlamente ir susitiko su ES Parlamento pirmininke dr. Roberta Metsola. Susitikimo metu TITOSITT atstovai ES Parlamento pirmininkei pristatė savo veiklą ir įteikė narių parengtą straipsnių rinkinį „Reimagining Parenthood in Diverse Context: A Handbook of Parent-Centred Approaches“. Pokalbio metu dr. R. Metsola atkreipė dėmesį į smurto šeimoje problemos sprendimo svarbą. TITOSITT atstovai įvardijo ir daugiau aktualių problemų: migraciją, klimato kaitos poveikį šeimoms, skurdą ir žmogaus teises.

Lankydamiesi Europos Parlamente TITOSITT atstovai susitiko ir su ES švietimo programos vadove Eva Mitsopoulou, pasidžiaugusia ilgalaikio TITOSITT partnerių bendradarbiavimo pasiektais rezultatais, kurie itin svarbūs visuomenei. E. Mitsopoulou balandžio mėnesį ketina atvykti į Satakuntos universitetą, kuriame vyks kasmetinis TITOSITT simpoziumas ir bus organizuojama įtraukios tėvystės problematikai skirta mišri intensyvi programa. Vadovė nori pamatyti Erasmus+ finansinės paramos poveikį studentams (pradedantiesiems praktikams), dėstytojams, praktikams ir tėvams. Turėdama didelę įtaką priimant sprendimus dėl Erasmus+ programos remiamų mokslinių tyrimų ir projektų, E. Mitsopoulou pasiūlė TITOSITT informuoti nacionalinį Erasmus+ biurą apie esmines jų nagrinėjamas socialines problemas.

Abu susitikimai buvo puikūs, anot H. van Schaeren palikę „jausmą, kad galime atlikti tam tikrą vaidmenį gerindami pasaulį“.

TITOSITT pagrindinis siekis – įgalinti tėvus visavertiškai ir visateisiškai dalyvauti visų su tėvyste / motinyste susijusių institucijų ir organizacijų veikloje. To siekiama tiriant tėvystei skirtus socialinius bei politinius diskursus ir praktikas, į būsimų profesionalų studijų programas integruojant įtraukios tėvystės dalykus bei temas. TITOSITT tinklą sudaro aukštosios mokyklos, rengiančios socialinius darbuotojus, pedagogus, sveikatos priežiūros specialistus iš Belgijos, Maltos, Nyderlandų, Suomijos, Jungtinės Karalystės. Lietuvai tinkle atstovauja Vilniaus kolegija.