Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto vykdomo projekto TĘSK studentų baigiamoji praktinė konferencija.
Kviečiame dalyvauti Vilniaus kolegijos bendruomenę.
Registruokitės čia.
Prisijungimai bus atsiųsti Kolegijos bendruomenės nariams birželio 10 d.