2024 m. sausio 29 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete įvyko pirmasis TASC projekto „Socialiniai pokyčiai plėtojant darnią komunikaciją mokyklose ir visuomenėje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“ („Social Change Through Sustainable Communication in Lifelong Learning in Schools and Society“, Nr. 101104036) Mokytojų rengėjų tarybos susitikimas (TB).

TASC Mokytojų rengėjų taryba kartu su užsienio kolegomis dalyvauja projekto partnerių kuriamo Darnios komunikacijos vadovo testavime ir vertinime.

TASC Mokytojų rengėjų tarybą sudaro mokytojų rengėjai iš Vilniaus ir Kauno kolegijų, Vilniaus universiteto, Lietuvos įtraukties švietime centro, Mykolo Romerio universiteto.

Susitikimo metu projekto Lietuvoje koordinatoriai ir įgyvendintojai Alina Martinkutė-Vorobej, Simonas Saarmann ir Aušra Simoniukštytė detaliai pristatė Darnios komunikacijos mokytojų akademijos projektą, jo veiklas, Mokytojų rengėjų tarybos funkcijas ir vaidmenį projekte, atsakė į susitikimo dalyvių klausimus.

Projekto tikslas – suteikti būsimiems ir esamiems mokytojams reikiamų įgūdžių, kad jie taptų refleksyvūs ir veržlūs Europos mokytojai, gebantys užkirsti kelią smurtui, diskriminacijai, visuomenės poliarizacijai, atskirčiai ir patyčioms. Šie įgūdžiai projekte apibendrintai vadinami darnaus (tvaraus) bendravimo įgūdžiais. Darnaus bendravimo įgūdžių diegimas mokyklose gali tapti norimų socialinių pokyčių pradžia.

Projekto metu bus parengtas: 1) Darnios komunikacijos vadovas; 2) Metodinių priemonių rinkinys, kurį mokytojai galės taikyti mokyklose; 3) 20 kreditų apimties darnaus bendravimo mokymo programa mokytojams. Taip pat  TASC vykdytojai siekia parengti gaires politikos formuotojams, kaip įgyvendinti darnų bendravimą kaip esminę mokytojų ir mokytojų rengėjų kompetenciją.

TASC projektą įgyvendina 12 partnerių iš 7 skirtingų Europos šalių (Belgijos, Ispanijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos ir Vokietijos). Iš viso yra 11 pirminio mokytojų rengimo ir / arba tęstinio profesinio mokymo paslaugų teikėjų. Taip pat dalyvauja viena mokykla, susijusi su vietos mokytojų rengimo programa.

Informacija apie renginį Facebook‘e:

https://www.facebook.com/groups/797610945570611?locale=lt_LT

Projekto tinklapis: www.eutasc.eu