2024 m. sausio 29 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete įvyko pirmasis TASC projekto „Socialiniai pokyčiai plėtojant darnią komunikaciją mokyklose ir visuomenėje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“ („Social Change Through Sustainable Communication in Lifelong Learning in Schools and Society“, Nr. 101104036) Praktikų bendruomenės (CoP) susitikimas.

TASC projekto nacionalinę Praktikų bendruomenę sudaro 25 atranką praėję ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Tarptautinė TASC praktikų bendruomenė – mokytojai iš 6 ES šalių. Praktikų bendruomenės nariai yra itin svarbūs projekto dalyviai, prisidėsiantys prie projekte rengiamo pedagogams skirto Metodinių priemonių rinkinio testavimo ir vertinimo. Dalis mokytojų dalyvaus TASC 20 kreditų apimties intensyvaus mokymo programose užsienyje.

Susitikimo metu projekto Lietuvoje koordinatoriai ir įgyvendintojai Alina Martinkutė-Vorobej, Simonas Saarmann ir Aušra Simoniukštytė detaliai pristatė Darnios komunikacijos mokytojų akademijos projektą, jo veiklas, Praktikų bendruomenės funkcijas ir vaidmenį projekte, atsakė į susitikimo dalyvių klausimus.

Projekto tikslas – suteikti būsimiems ir esamiems mokytojams reikiamų įgūdžių, kad jie taptų refleksyvūs ir veržlūs Europos mokytojai, gebantys užkirsti kelią smurtui, diskriminacijai, visuomenės poliarizacijai, atskirčiai ir patyčioms. Šie įgūdžiai projekte apibendrintai vadinami darnaus (tvaraus) bendravimo įgūdžiais. Darnaus bendravimo įgūdžių diegimas mokyklose gali tapti norimų socialinių pokyčių pradžia.

Projekto metu bus parengtas: 1) Darnios komunikacijos vadovas; 2) Metodinių priemonių rinkinys, kurį mokytojai galės taikyti mokyklose; 3) 20 kreditų apimties darnaus bendravimo mokymo programa mokytojams. Taip pat  TASC vykdytojai siekia parengti gaires politikos formuotojams, kaip įgyvendinti darnų bendravimą kaip esminę mokytojų ir mokytojų rengėjų kompetenciją.

TASC projektą įgyvendina 12 partnerių iš 7 skirtingų Europos šalių (Belgijos, Ispanijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos ir Vokietijos). Iš viso yra 11 pirminio mokytojų rengimo ir / arba tęstinio profesinio mokymo paslaugų teikėjų. Taip pat dalyvauja viena mokykla, susijusi su vietos mokytojų rengimo programa.

Informacija apie renginį Facebook‘e:

https://www.facebook.com/groups/797610945570611?locale=lt_LT

Projekto tinklapis: www.eutasc.eu