2018 m. gegužės 14-18 d. Vilniaus kolegijoje vyko tarptautinio kurso „Tėvystė“ intensyvi studijų savaitė ,,Įvairovė ir tėvystė“. Įvadinės paskaitos vyko Menų ir kūrybinių technologijų fakultete, vėliau buvo trims dienoms persikelta į Sveikatos priežiūros fakultetą, kur vyko seminarai ir tarptautinių studentų grupių darbas, linksmoji mokymų dalis – pažymėjimų įteikimas ir koncertas – organizuoti Verslo vadybos fakultete.

Mokymuose dalyvavo daugiau nei keturiasdešimt studentų ir devyniolika dėstytojų iš Zuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai), Satakuntos taikomųjų mokslų universiteto (Suomija), Howest universitetinės kolegijos (Belgija), Leuven-Limburg universitetinės kolegijos (Belgija), Maltos universiteto bei Vilniaus kolegijos  Pedagogikos ir Sveikatos priežiūros fakultetų. Dėstytojai vedė paskaitas ir seminarus. Studentai, suskirstyti į tarptautines grupes, rengė pristatymus, atspindinčius tėvystės sampratos, ją reguliuojančių teisinių principų ir praktinės situacijos panašumus bei skirtumus savo šalyse, dalijosi žiniomis bei patirtimi, diskutavo.

Sveikatos priežiūros fakultetą mokymuose atstovavo du studijų programos „Ergoterapija“ pirmo kurso studentai – Paulius Galkauskas ir Paulius Petkus, seminarą „Tell Me What You See“ („Pasakyk man, ką matai“) vedė Reabilitacijos katedros dėstytojos Jurgita Tuitaitė ir Rasa Barčytė, mokymus Sveikatos priežiūros fakultete organizuoti padėjo Slaugos katedros dėstytojos Gabrielė Turlinskienė ir Daiva Treznevičiūtė. Mokymuose dalyvavę dėstytojai taip pat apsilankė VšĮ Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje, kuriame juos pasitiko ir apie skyrių papasakojo skyriaus vedėjas Romualdas Sinkevičius ir ergoterapeute skyriuje dirbanti Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytoja Rasa Barčytė.

Iš Pedagogikos fakulteto mokymuose dalyvavo fakulteto studentės Irmantė Miglinaitė, Greta Česokaitė, Kristina Brolišaitė bei psichologijos dėstytoja Agnė Grušauskaitė, kuri kartu su Česlovu Stoniu vedė seminarą „Parenthood in prison setting: problems and possibilities“ („Tėvystė kalėjime: problemos ir galimybės“). Renginį organizuoti padėjo fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė. Ilgametės Pedagogikos fakulteto socialinės partnerės, dienos centro „Padėk pritapti“ darbuotojos Živilė Aleksiūnaitė ir Inga Kreivėnaitė seminare „Collaboration with parents from socially vulnerable groups: the case of Roma“ („Bendradarbiavimas su tėvais iš socialiai pažeidžiamų grupių: romų atvejis“) kartu su studentais aptarė pažeidžiamų šeimų sąvoką ir problemas įvairiose šalyse, pristatė dienos centre taikomus bendradarbiavimo su romų tėvais būdus. Intensyvios studijų savaitės ,,Įvairovė ir tėvystė“ dėstytojai nuvyko į Romų visuomenės centrą, kuriame susitiko su Centro direktore Svetlana Novopolskaja, centro darbuotojais, romų šeimomis, kartu aptarė romų šeimoms iškylančias problemas bei su romų šeimomis bendradarbiaujantiems specialistams  būtinas kompetencijas.

Pirmąją mokymų dieną nuotaikingai pradėjo Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentai, kursų dalyviams savo fakultete surengę nedidelį koncertą. Pasak dėstytojo iš Nyderlandų, vieno iš tarptautinio kurso kuratorių Vim Goossens, kursai buvo ir pradėti, ir baigti su muzika – paskutinę dieną, įteikus dalyvio pažymėjimus, studentai ir dėstytojai buvo pakviesti į Vilniaus kolegijos šokių ir dainų ansamblio „Voruta“ koncertą Verslo vadybos fakultete. Iš pradžių pasiklausę dainų ir pažiūrėję šokių, vėliau svečiai turėjo progą pašokti ir padainuoti kartu su ansambliečiais.

Sėkmingi mokymai stiprina tolimesnį Vilniaus kolegijos ir tarptautiniame kurse „Tėvystė“ dalyvaujančių užsienio aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą.

Daugiau nuotraukų…